OGŁOSZENIE NR 10/2021 O KONKURSIE NA WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA SZPITALA SOLEC SP. Z.O.O Drukuj
piątek, 03 września 2021 21:05

Ogłoszenie - SWK

Oferta -zał.nr 1

Formularz asortymentowo-cenowy - zał. nr 2

Oświadczenie - zał. nr 3

Wykaz wyposażenia - zał. nr 4

Wykaz personelu- zał. nr 5

Oświadczenie wykonawcy - zał. nr 6

Wykaz usług - zał. nr 7

Protokół

Wynik