OGŁOSZENIE NR 4/2021 O KONKURSIE NA WYNAJEM POWIERZCHNI MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY ULICY SOLEC 93 Drukuj
czwartek, 29 kwietnia 2021 17:07

Ogłoszenie

Formularz ofertowy - zał.nr 1

Wzór umowy - zał.nr 2

Unieważnienie Konkursu