TP/04OK/01/2022 - świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych, niesegregowanych i segregowanych surowców ze Szpitala Solec sp. z o. o. Drukuj
poniedziałek, 31 stycznia 2022 19:22

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na elektronicznej Platformie e-Zamawiający Zamawiającego pod adresem: cmsolec.ezamawiający.pl

Poprawiony: poniedziałek, 31 stycznia 2022 19:23