Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Okres realizacji: 2020-2022.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

 • wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;
 • 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów.

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

W ramach projektu  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Szpital Solec sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie otrzymał poniższy sprzęt:

Defibrylator Philips Efficia DFM100 -  12 sztuk

Aparat USG Samsung  RS80EVO – 1 sztuka

Aparat USG Samsung  HS50 – 6 sztuk

System monitorowania pacjentów w stanie zagrożenia życia


 
ZO/05/06/2022 - Dostawy implantów ginekologicznych i staplerów chirurgicznych do Szpitala Solec Sp. z o.o.

ZO/05/06/2022 - Dostawy implantów ginekologicznych i staplerów chirurgicznych do Szpitala Solec Sp. z o.o.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na elektronicznej Platformie e-Zamawiający Zamawiającego pod adresem: cmsolec.ezamawiający.pl

 
TP/20OP/05/2022 - Dostawy materiałów opatrunkowych do Szpitala Solec sp. z o.o.

TP/20OP/05/2022 - Dostawy materiałów opatrunkowych do Szpitala Solec sp. z o.o.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na elektronicznej Platformie e-Zamawiający Zamawiającego pod adresem: cmsolec.ezamawiający.pl

 
TP/22TS/06/2022 - Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Solec sp. z o.o.

TP/22TS/06/2022 - Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Solec sp. z o.o.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na elektronicznej Platformie e-Zamawiający Zamawiającego pod adresem: cmsolec.ezamawiający.pl

 
Informacja o nieruchomosci

 
TP/21MS/05/2022 - Dostawy materiałów szewnych do Szpitala Solec sp. z o. o.

TP/21MS/05/2022 - Dostawy materiałów szewnych do Szpitala Solec sp. z o. o.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na elektronicznej Platformie e-Zamawiający Zamawiającego pod adresem: cmsolec.ezamawiający.pl

 
Wznowienie odwiedzin Pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Szpitala Solec w Warszawie

W związku z malejącą liczbą diagnozowanych dziennie zakażeń wywołanych koronawirusem SARS CoV 2 w Polsce, biorąc pod uwagę oczekiwania Pacjentów, w żadnym wypadku nie pomijając troski o Ich zdrowie, wznawiamy możliwość odwiedzin w oddziałach szpitala dla osób wskazanych przez Pacjenta.Odwiedziny będą możliwe w godzinach: 14 – 18 w dni powszednie, weekendy i święta.Obowiązuje zasada, jedna Osoba odwiedzająca jednego Pacjenta.Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 30 minut.Personel szpitala może poprosić o opuszczenie oddziału w każdym momencie.Podczas całego czasu odwiedzin obowiązuje prawidłowe zasłanianie nosa i ust maseczką co najmniej medyczną – dotyczy Pacjentów i Odwiedzających.Prosimy o korzystanie z dostępnych w widocznych miejscach płynów do dezynfekcji rąk.Osoby mające jakiekolwiek objawy infekcji nie powinny mieć kontaktu z Pacjentami.Nie ma możliwości wejścia na oddziały osób poniżej 18 roku życia.Odwiedziny u osób izolowanych z powodów epidemiologicznych możliwe jedynie po uzyskaniu indywidualnej zgody Ordynatora lub lekarza prowadzącego.

 
Zespół ds. Zakażeń szpitalnych

Szpital Solec Sp. z o.o.

 
Fizjoterapia okołoporodowa

Drogie Pacjentki,

miło nam poinformować iż w trosce o zdrowie i samopoczucie goszczących u nas Mam, od marca 2022 roku do zespołu opiekującego się Pacjentkami na Oddziale Ginekologii i Położnictwa dołączyła fizjoterapeutka, mgr Aleksandra Zyśk.

Wszystkie Młode Mamy codziennie wykonują proste, bezpieczne w okresie połogu ćwiczenia pod okiem fizjoterapeutki.

Niezależnie od drogi porodu, pacjentki mogą liczyć na wsparcie w zakresie m.in. profilaktyki obniżenia narządu rodnego, profilaktyki rozejścia mięśni prostych brzucha, poprawnej aktywacji mięśni dna miednicy i innych.  W przypadku nawału pokarmu oraz zespołów bólowych kręgosłupa i miednicy stosujemy kinesiology taping.

Pacjentki po operacjach ginekologicznych otrzymują wsparcie w zakresie:

 • Pionizacji oraz ćwiczeń, które pomogą szybciej odzyskać sprawność
 • Dbania o bliznę
 • Aktywacji mięśni dna miednicy.

   

 

Codzienna, dostosowana indywidualnie do potrzeb Pacjentki fizjoterapia znacząco przyspiesza czas powrotu do zdrowia oraz zmniejsza ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych.


 
TP/17DzOL/05/2022 – dzierżawa aparatów do badań laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników do Szpitala Solec sp. z o.o.

TP/17DzOL/05/2022 – dzierżawa aparatów do badań laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników do Szpitala Solec sp. z o.o.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na elektronicznej Platformie e-Zamawiający Zamawiającego pod adresem: cmsolec.ezamawiający.pl

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 13