Zakład Patomorfologii PDF Drukuj Email

Wypożyczanie preparatów i bloczków parafinowych 

Uprzejmnie informujemy o możliwości wypożyczenia dokumentacji medycznej w postaci preparatów i bloczków parafinowych. O wypożyczenie może zwrócic się pacjent lub osoba posiadająca upoważnienie pisemne, lub podmit leczniczy.


Wniosek o wypożyczenie musi mieć formę pisemną i zawierać:
Imię i nazwisko pacjenta

Numer PESEL

Numer badania/skierowania

Dokładny adres podmiotu, do którego zostają wypożyczone preparaty

Czytelny podpis pacjenta lub pieczątkę i podpis lekarza prowadzącego 

Preparaty wypożyczamy w godzinach:
8:00 - 10:00 i 12:00 - 13:00 od poniedziałku do piątku


Czas wypożyczenia wynosi do 10 dni. 


Do wydania dokumentacji medycznej - preparatów i bloczków parafinowych - konieczny jest dowód osobisty lub upoważnienie dla osoby odbierającej.

Więcej informacji:tel. 22 831 02 01 wew. 361 lub 245

Zakład Patomorfologii ul. Kruczkowskiego 3 (dawniej Herberta 3), Warszawa