Władze Spółki Warszawski Szpital Południowy sp. z o.o.

 


Zarząd:

Zarząd - Prezes Zarządu Spółki


Artur Krawczyk

 

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Robert Kempa

Członek Rady Nadzorczej

Irena Kuryluk
Członek Rady Nadzorczej Anna Przek
Członek Rady Nadzorczej Marcin Kulicki
Członek Rady Nadzorczej prof. dr hab. n. med. Jerzy Sieńko

  

 

 

Warszawski Szpital Południowy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. rtm. Witolda Pileckiego 99, 02-791 Warszawa

KRS: 0000368174 NIP: 525-249-14-19 REGON: 142628955

Irena KurylukIrena Kuryluk