Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii PDF Drukuj

Kierownik Oddziału - Dr n.med. Rafał Wójtowicz

 

Na naszym oddziale świadczymy usługi w dwóch zasadniczych dziedzinach:

1. Intensywnej terapii - leczenie chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, z niewydolnością jednego lub kilku narządów; monitorowanie i terapia chorych po zabiegach operacyjnych, wykonywanych w trybie planowym lub ostrodyżurowym w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia

2. Anestezjologii - znieczulenia we wszystkich oddziałach zabiegowych do operacji, zbiegów terapeutycznych oraz bolesnych zabiegów diagnostycznych.

Inne procedury anestezjologiczne:
- uczestnictwo w czynnościach resuscytacyjnych na terenie szpitala
- leczenie bólu

Nasi pacjenci mogą liczyć na:
- bardzo wysoką jakość opieki pielęgniarskiej

 

 

Kontakt: tel. 22 25 06 206