PDF Drukuj

Specjalistyka

 

1. PRAWO WYBORU LEKARZA SPECJALISTY
Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród tych, którzy zawarli umowy z NFZ.
Jest to prawo wyboru lekarza specjalisty w całym kraju, w dowolnym miejscu. Jedyny warunek to konieczność, aby wybrany lekarz miał podpisany kontrakt z NFZ. Fundusz zapłaci za leczenie ubezpieczonego.
Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ gwarantuje ubezpieczonemu wolny wybór spośród wszystkich lekarzy danej specjalności.
Należy pamiętać również o konieczności posiadania skierowania, jeśli takie jest wymagane.
Leczenie specjalistyczne bez skierowania, jeśli jest ono wymagane, opłaca ubezpieczony


2. LEKARZ SPECJALISTA - BEZ SKIEROWANIA
Skierowanie nie jest potrzebne do:
1) Ginekologa i położnika,
2) Stomatologa,
3) Dermatologa,
4) Wenerologa,
5) Onkologa,
6) Okulisty,
7) Psychiatry,
8) Dla osób chorych na gruźlicę,
9) Dla osób zakażonych wirusem HIV,
10) Dla inwalidów wojennych,
11) Dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych - w zakresie lecznictwa odwykowego.


3. PRAWO DO REHABILITACJI LECZNICZEJ
Ubezpieczony ma prawo do świadczeń rehabilitacji leczniczej w celu zapobieżenia niepełnosprawności, jej usunięcia, ograniczenia lub załagodzenia jej skutków.
Fundusz zapewnia ubezpieczonemu świadczenia, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.


4. PRAWO DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
Ubezpieczony ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym analityki medycznej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.