Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa PDF Drukuj Email

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nowej oferty.

 

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu.

Opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów oraz wymagają  określonych świadczeń pielęgniarskich.


Zasady udzielania świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej


Pielęgniarka opieki długoterminowej obejmuje opieką pacjenta, który:

 1. posiada skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które zawiera niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta
 2. w ocenie na skali Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej,
 3. wymaga opieki przez okres powyżej 14 dni oraz musi mieć wykonane co najmniej jedno z następujących świadczeń pielęgniarskich:
 • kroplowy wlew dożylny wynikający ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia;
 • wykonywanie opatrunków;
 • karmienie przez zgłębnik lub przez przetokę; 
 • pielęgnację przetoki; 
 • założenie i usunięcie cewnika jako stałe zlecenie lekarskie; 
 • pielęgnacja w związku z założoną rurką tracheostomijną
 • płukanie pęcherza moczowego;

Warunkami objęcia pacjenta pielęgniarską opieką długoterminową domową są:

 1. nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe;
 2. nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych  w warunkach stacjonarnych;
 3. niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej.

 

Zgłoszenia pacjenta do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej można dokonać:

w Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej przy ul. Solec 99 lub pod wskazanymi numerami telefonów:

 

tel. 22 696 63 25 oraz 531 021 659 w godzinach 8:00 - 20:00

tel./fax 22 622 50 40


W przypadku zgłoszenia telefonicznego należy podać imię i nazwisko pacjenta, adres oraz numer telefonu kontaktowego.

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej skontaktuje się z pacjentem lub jego opiekunem.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wizyta pielęgniarki opieki długoterminowej

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej ustala z pacjentem lub rodziną               lub opiekunem faktycznym pacjenta termin pierwszej wizyty, w trakcie której:

         - dokonuje ponownej oceny stanu pacjenta skalą opartą na skali Barthel           

          - ustala plan opieki w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne