PDF Drukuj

Pełnomocnik Szpitala do Spraw Pacjenta

Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital należy do zadań Pełnomocnika.

Prawa pacjenta zawarte są w ustawie o prawach pacjenta i Pełnomocnika do Spraw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.

(Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.).

Informacje można uzyskać pod Telefonem 22 250 62 68