Szanowne Panie, Drogie Mamy obecne i przyszłe

Szpital na Solcu chciałby uhonorować Was w zbliżającym się Dniu Matki i otwiera swe podwoje dla Ojców. Zapraszamy do porodów rodzinnych, do kangurowania swoich nowonarodzonych dzieci, ale pod pewnymi warunkami.

Wytyczne porodu u nas są dostępne na stronie internetowej. Trochę będzie inaczej, ale nie mniej miło.

Znaleźliśmy się w czasach, że nie będzie tak, jak było, ale możemy postarać się, żeby było lepiej.

Zapraszamy

Ewa Dmoch-Gajzlerska z Zespołem

Porody Rodzinne od 25.05.2020