Zamowienia publiczne

Aktualne ogłoszenia o przetargach :

1 PN/06L/03/2019 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
2 PN/08PS/03/2019 - dostawa i wdrożenie platformy serwerowej
3 PN/07RB/03/2019 Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń przychodni przy ul. Poznańskiej do pełnienia funkcji przyszpitalnych pokoi gościnnych – stan deweloperski
4 PN/04U/02/2019 – Ubezpieczenie Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie odpowiedzialności cywilnej, mienia oraz środków transportu.
5 PN/03OL/02/2019 Dostawy odczynników laboratoryjnych
6 PN/02ERP/01/2019 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego typu ERP
7 ZO/07/02/2019 na dostawy rękawiczek medycznych do Szpitala Solec Sp. z o.o.
8 PN/05P/01/2019 – na sukcesywne wykonywanie usług pralniczych (pranie, dezynfekowanie i maglowanie) wraz z transportem na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.
9 Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia
10 ZO/05/02/2019 – Remont pomieszczenia kaplicy i chłodni znajdujących się w prosektorium Szpitala
11 ZO/04/01/2019 - dostawa oraz montaż wyposażenia do pomieszczenia chłodni znajdującego się w prosektorium Szpitala Solec Sp. z o.o.
12 ZO/03/01/2019 Dostawy materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
13 PN/01R/01/2019 – Dostawy rękawiczek medycznych
14 ZO/02/01/2019 świadczenie usług odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec sp. z o.o.
15 PN/38I/12/2018 Dostawy implantów, gwoździ i pinów ortopedycznych
16 PN/36AM/11/2018 Dostawa pomp infuzyjnych do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
17 PN/34TS/11/2018 - Świadczenie usług transportu sanitarnego
18 PN/35AM/11/2018 - Dostawa aparatów ultrasonograficznych
19 PN/30I/10/2018 – Dostawy implantów, gwoździ i pinów ortopedycznych do Szpitala Solec sp. z o.o.
20 PN/31L/11/2018 – Dostawy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC sp. z o.o.
21 PN/33EC/11/2018 – Dostawy, przesył i dystrybucja energii cieplnej do Szpitala Solec sp. z o.o.
22 PN/32AM/11/2018 Dostawa zestawu urządzeń i oprogramowania do prób wysiłkowych i badań holterowskich do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
23 PN/29AM/10/2018 Dostawa toru wizyjnego do laparoskopii i histeroskopii do Szpitala Solec sp. z o.o.
24 ZO/29/10/2018 dostawa środków czystości dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
25 PN/28L/10/2018 Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
26 ZO/28/09/2018 na Świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec Sp. z o. o.
27 PN/27D/09/2018 na dostawy preparatów do dezynfekcji dla Szpitala Solec sp. z o.o.
28 ZO/26/09/2018 – Świadczenie usług transportu sanitarnego
29 PN/25SM/08/2018 - dostawy sprzętu medycznego
30 PN/26RB/08/2018 - Remont stropu nad przejazdem bramnym, przejazdu bramnego i ciągu komunikacyjnego pomiędzy częścią administracyjną a szpitalem
31 ZO/25/07/2018 - Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika
32 ZO/24/07/2018 ZapytanieOfertowe - Dostawa materiałów do sterylizacji
33 PN/23ERP/07/2018 na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego typu ERP
34 PN/24L/07/2018 Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
35 PN21RB/06/2018 "Remont stropu nad przejazdem bramnym, przejazdu bramnego i ciągu komunikacyjnego pomiędzy częścią administracyjną a szpitalem"
36 ZO/21/06/2018 Dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń Szpitala i Przychodni Przyszpitalnej
37 ZO/20/06/2018 Czyszczenie i dezynfekcja instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej w obiektach Szpitala Solec Sp. z o.o.
38 PN/17I/06/2018 Dostawy implantów, gwoździ i pinów ortopedycznych do Szpitala Solec sp. z o.o.
39 PN/22SM/06/2018 Dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec sp. z o.o.
40 Konkurs na wykonywanie badań laboratoryjnych dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
41 Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
42 PN/20RB/05/2018 Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji przeciwwodnej stropu nad pomieszczeniami zlokalizowanymi pod podjazdem dla karetek
43 PN/18RB/05/2018 - Roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza od stacji transformatorowej do budynku przy ul. Herberta 3
44 PN/19EP/05/2018 Dostawy endoprotez
45 PN/10L/04/2018 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
46 PN/15RB/05/2018 Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń przychodni przy ul. Poznańskiej do pełnienia funkcji przyszpitalnych pokoi gościnnych – stan deweloperski
47 PN/16SM/05/2018 na dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec Sp. z o. o.
48 PN/14O/04/2018 - Dostawy jednorazowej odzieży, bielizny medycznej oraz obłożeń chirurgicznych
49 ZO/08/03/2018 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
50 PN/09MS/04/2018 na dostawy materiałów szewnych do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
51 PN/12ERP/03/2018 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego typu ERP
52 PN/04AM/02/2018 Dostawa toru wizyjnego do artroskopii
53 Zakupy i dostawy środków do dezynfekcji
54 Zapytanie ofertowe nr ZO/15/04/2018 na dostawę, montaż i uruchomienie 3-pompowego agregatu centralnej próżni
55 Postępowanie ZO/01/01/2018 na dostawę druków medycznych
56 PN/11U/03/2018 - Ubezpieczenie Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz środków transportu
57 PN/13L/03/2018 na Dostawy płynów infuzyjnych i krwiozastępczych do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
58 ZO/11/02/2018 Dostawa, montaż i uruchomienie 3-pompowego agregatu próżni centralnej do Szpitala Solec Sp. z o.o.
59 Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia
60 PN/06AM/02/2018 na dostawę napędów ortopedycznych do Szpitala Solec Sp. z o.o.
61 PN/08/AM/02/2018 na dostawę ultrasonografu do Szpitala Solec Sp. z o.o.
62 ZO/12/02/2018 na Dostawy leków do Szpitala Solec sp. z o.o.
63 ZO/09/02/2018 na dostawy preparatów do dezynfekcji do Szpitala Solec Sp. z o.o.
64 PN/03SM/01/2018 - Dostawy sprzętu medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
65 PN/07SMP/01/2018 Dostawy anoskopów proktologicznych do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
66 PN/02HIS/01/2018 na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego typu HIS
67 ZO/07/01/2018 na Dostawy materiałów biurowych do Szpitala Solec Sp. z o.o.’
68 ZO/05/01/2018 na dostawę próżniowego procesora tkankowego do Szpitala Solec Sp. z o.o.
69 ZO/04/01/2018 na dostawy materiałów biurowych
70 ZO/03/01/2018 na dostawę diatermii elektrochirurgicznej do Szpitala Solec Sp. z o.o.
71 PN/01R/01/2018 Dostawy rękawiczek medycznych do Szpitala SOLEC Sp. z o. o.
72 ZO/02/01/2018 na dostawy implantów ginekologicznych i staplerów chirurgicznych do Szpitala Solec sp. z o.o.
73 ZO/24/11/2017 na Sukcesywne wykonywanie usług pralniczych (pranie, dezynfekowanie i maglowanie) wraz z transportem dla potrzeb Szpitala Solec Sp. z o. o.
74 PN/35ERP/10/2017 na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego typu ERP w ramach projektu współfinansowanego z funduszy europejskich „Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług w Szpitalu Solec Sp. z o.o.”
75 Dostawa gazów medycznych, gazów technicznych oraz gazów czystych do chromatografii wraz z podłączeniem butli, transportem, dzierżawą oraz wymaganym przeglądem zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen
76 PN/28OP/10/2017 na ,, Dostawę materiałów opatrunkowych do Szpitala Solec Sp. z o.o. ‘’
77 ZO/23/11/2017 na dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec sp. z o.o.
78 PN/34EC/10/2017 dot. dostawy, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej do Szpitala Solec Sp z o.o.
79 PN/38L/11/2017 Dostawy produktów leczniczych, preparatów dietetycznych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz wyrobów medycznych do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
80 PN/40MM/11/2017 na dostawę szaf na preparaty formalinowe do Szpitala Solec Sp. z o.o.
81 PN/37K/10/2017 Dostawa stacji roboczych i monitorów medycznych dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
82 ZO/16/08/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawa środków czystości
83 PN/32RB/10/2017 na roboty budowlane polegające na modernizacji i przystosowaniu pomieszczeń do pełnienia funkcji pomieszczeń IT oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego
84 PN/29AM/10/2017 na Dostawę pomp infuzyjnych i stacji dokujących do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
85 PN/33AM/10/2017 na Dostawę respiratorów do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
86 PN/30MM/10/2017 na Dostawę i montaż łóżek oraz szafek przyłóżkowych
87 PN/31AM/10/2017 Dostawa kardiomonitorów do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
88 ZP/40/2017 Zamówienia grupowe - Sukcesywne dostawy human albumin 20%
89 Zapytanie ofertowe ZO/17/09/2017 na świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec sp. z o.o.
90 Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za rok obrotowy 2017 i 2018 z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata
91 ZO/18/08/2017 rozbudowa i konfiguracja systemu centrali telefonicznej na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o. w ramach projektu „Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług w Szpitalu Solec Sp. z o.o“
92 ZO/15/09/2017 naprawa obrzeża dachu Szpitala oraz kominów wentylacyjnych polegający na zabezpieczeniu papą termozgrzewalną
93 ZO/21/09/2017 dostawa wanny do hydroterapii i rehabilitacji ciężarnej z możliwością przyjęcia porodu do wody typu WPC-220 BMH
94 PN/27EP/09/2017 na dostawy endoprotez do Szpitala Solec sp. z o.o.
95 Konkurs na świadczenia nocnej i światecznej opieki zdrowotnej udzielane w miejscu zamieszkania lub podytu świadczeniobiorcy na obszarze dzielnicy Śródmieście m. st Warszawy
96 ZO/20/08/2017 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów zielonych przy nieruchomości położonej przy ul. Solec 93 w Warszawie.
97 ZO/19/09/2017 na Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.
98 PN/25K/08/2017 Dostawa zestawów komputerowych i monitorów medycznych dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o. – Część II
99 PN/23AM/08/2017 Dostawa sterylizatora parowego dla Szpitala Solec sp. z o.o.
100 PN/24L/08/2017 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
101 PN/26EC/08/2017 Dostawy, przesył i dystrybucja energii cieplnej do Szpitala Solec sp. z o.o.
102 ZO/13/07/2017 Dostawy materiałów do sterylizacji dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
103 PN/18K/04/2017 Dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o. – Część I
104 PN/19PS/04/2017 Dostawa i wdrożenie platformy serwerowej oraz urządzeń aktywnych sieci LAN/WLAN dla Szpitala Solec sp. z o.o.
105 PN/22SM/07/2017 Dostawy zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
106 PN/21SM/07/2017 Dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec Sp. z o.o.
107 ZP/30/2017 Zakup i dostawa płynów infuzyjnych, human albumin 20 %, płynów do hemodializ, preparatów do żywienia dojelitowego oraz preparatów do żywienia pozajelitowego - zakupy grupowe
108 ZO/14/07/2017 na dostawy tlenu medycznego ciekłego do Szpitala Solec Sp. z o.o.
109 PN/17DzOL/05/2017 na dzierżawę aparatów do badań laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników dla Szpitala Solec sp. z o.o.
110 PN/20L/07/2017 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.”
111 ZO/12/05/2017 zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów zielonych przy nieruchomości położonej przy ul. Solec 93 w Warszawie
112 PN/15EC/06/2017 „Dostawy, przesył i dystrybucja energii cieplnej do Szpitala Solec sp. z o. o.”
113 Konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla Szpitala Solec sp. z o.o.
114 ZO/11/04/2017 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ochrony przeciwpożarowej budynku Szpitala Solec Sp. z o.o.
115 konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
116 PN/13I/04/2017 na dostawy implantów, gwoździ i pinów ortopedycznych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
117 ZO/07/03/2017 na wykonanie przeglądów budowlanych budynków Szpitala Solec Sp. z o.o.
118 ZO/06/03/2017 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię Szpitala Solec Sp. z o.o. w ramach projektu „Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług w Szpitalu Solec Sp. z o.o“
119 ZO/10/04/2017 na dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i transportem do Szpitala Solec Sp. z o.o.
120 ZO/09/04/2017 na wykonanie wycinki drzew i frezowania pni na terenie Szpitala Solec sp. z o.o.
121 PN/09O/03/2017 przetarg na dostawy jednorazowej odzieży, bielizny medycznej oraz obłożeń chirurgicznych do Szpitala Solec sp. z o.o.
122 ZO/05/03/2017 na czyszczenie i dezynfekcja chemiczna instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej w obiektach Szpitala Solec Sp. z o.o.
123 PN/16U/03/2017 – na świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz środków transportu dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
124 PN/08L/03/2017 na dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
125 PN/14RB/03/2017 - przetarg na modernizację i dostosowanie pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul. Kruczkowskiego 3 do pełnienia funkcji Pracowni Histopatologicznej Szpitala Solec Sp. z o.o.
126 PN/10PT/03/2017 na usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej w Szpitalu Solec sp. z o.o.
127 PN/12RB/03/2017 „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego do pełnienia funkcji Oddziału Intensywnej Terapii i Nadzoru Kardiologicznego.”
128 PN/07DzOL/01/2017 na dzierżawę aparatu do badań immunohistochemicznych wraz z dostawą odczynników dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
129 ZO/02/01/2017 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
130 ZO/01/01/2017 na dostawę druków medycznych do Szpitala Solec Sp. z o. o.
131 DT/01/03/2017 Aparatura medyczna – kardiomonitory i pompy infuzyjne
132 PN/03DzOL/01/2017 na dzierżawę analizatora wraz z dostawą odczynników dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
133 PN/01RB/01/2017 Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego do pełnienia funkcji Oddziału Intensywnej Terapii i Nadzoru Kardiologicznego w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o.
134 PN/02OL/01/2017 na dostawy odczynników laboratoryjnych do Szpitala Solec sp. z o.o.
135 PN/06UŻ/01/2017 ”Usługi żywienia pacjentów Szpitala Solec Sp. z o.o.”
136 PN/04D/01/2017 na dostawy preparatów do dezynfekcji dla Szpitala Solec sp. z o.o.
137 PN/05MM/01/2017 na dostawy stanowisk wentylowanych do pobierania materiału tkankowego dla Szpitala Solec sp. z o.o.
138 ZO/35/12/2016 na dostawę materiałów biurowych do Szpitala Solec Sp. z o. o.
139 ZO/34/12/2016 na stałe sukcesywne wykonywanie usług pralniczych dla potrzeb Szpitala Solec Sp. z o. o.
140 PN/33SM/11/2016 na dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec Sp. z o.o.
141 PN/34I/11/2016 na ”Dostawę implantów ginekologicznych i staplerów chirurgicznych do Szpitala Solec Sp. z o.o.”
142 PN/37R/11/2016 na ”Dostawy rękawiczek medycznych do Szpitala Solec Sp. z o.o.”
143 Sprzedaż platformy Autopulse
144 PN/35Arch/11/2016 na wyposażenie pomieszczeń archiwum Szpitala Solec sp. z o.o. w regały przesuwne, stacjonarne i szafy kartotekowe
145 ZO/27/10/2016 na dostawę tlenu medycznego ciekłego do Szpitala Solec Sp. z o.o.
146 ZO/26/10/2016 Zapytanie ofertowe na dzierżawę łączy światłowodowych
147 Ogłoszenie o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek za 2016 rok
148 ZO/25/09/2016 na usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej dla Szpitala Solec sp. z o.o.
149 PN/29DP/09/2016 Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej lokali użytkowych przy ulicy Poznańskiej 17/G
150 ZO/21/09/2016 na świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec Sp. z o.o.
151 Konkurs na badania laboratoryjne dla Szpitala Solec sp. z o.o.
152 PN/24DP/07/2016 Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej lokali użytkowych przy ulicy Poznańskiej 17/G
153 ZO/23/09/2016 na dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec sp. z o.o.
154 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE
155 ZO/20/08/2016 na świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.
156 ZO/18/07/2016 na dostawę środków czystości dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
157 PN/28RB/08/2016 na roboty remontowo- budowlane pomieszczeń archiwum Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
158 DT/02/08/2016 Ogłoszenie o Dialogu Technicznym na Kompleksową informatyzację Szpitala Solec Sp. z o.o.
159 ZO/17/07/2016 Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji dla Szpitala Solec sp. z o.o.
160 PN/27AM/07/2016 na dostawę mikroskopów diagnostycznych do pracowni histopatologicznej Szpitala Solec sp. z o.o.
161 PN/25L/07/2016 na dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala Solec sp. z o.o.
162 PN/26AM/07/2016 na dostawę aparatury medycznej do pracowni histopatologicznej Szpitala Solec sp. z o.o.
163 PN/18SM/06/2016 Dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec Sp. z o.o.
164 PN/23RB/07/2016 Modernizacja ujęcia wody oligoceńskiej ze stacją uzdatniania wody na terenie Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
165 PN/12EP/04/2016 Dostawy endoprotez dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o. i Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
166 PN/22EC/07/2016 Dostawy, przesył i dystrybucja energii cieplnej do Szpitala Solec sp. z o. o.
167 PN/14AM/05/2016 na zakup w systemie ratalnym aparatury medycznej dla pracowni histopatologicznej Szpitala Solec Sp. z o.o
168 PN/19RB/06/2016 na roboty remontowo-budowlane na obiektach Szpitala Solec sp. z o.o.
169 PN/20EC/06/2016 na dostawy, przesył i dystrybucję energii cieplnej do Szpitala Solec sp. z o.o.
170 PN/15AM/05/2016 – dostawa aparatury medycznej dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
171 PN/21DP/06/2016 na wykonanie inwentaryzacji całego budynku Szpitala Solec sp. z o.o.
172 ZO/15/06/2016 zapytanie ofertowe na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i transportem.
173 ZO/14/05/2016 – Dostawy rękawiczek medycznych do Szpitala Solec sp. z o.o.
174 PN/17MS/05/2016 - Dostawy materiałów szewnych chirurgicznych do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
175 PN/16L/05/2016 Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala Solec sp. z o.o.
176 ZO/13/03/2016 - Konserwacja oraz wykonanie przeglądów systemu sygnalizacji pożarowej (SAP) i dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w budynkach Szpitala Solec Sp. z o. o.
177 ZO/08/01/2016 - Świadczenie usługi dezynfekcji obiegu i instalacji ciepłej wody użytkowej w Szpitalu Solec Sp. z o.o.
178 PN/11SM/03/2016 na dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec sp. z o.o.
179 PN/13U/03/2016 - Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia oraz środków transportu dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
180 PN/03O/01/2016 Dostawy jednorazowej odzieży, bielizny medycznej oraz obłożeń chirurgicznych do Szpitala Solec sp. z o.o.
181 PN/10D/03/2016 - Dostawy preparatów do dezynfekcji dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
182 PN/07L/02/2016 - Dostawy płynów infuzyjnych i krwiozastępczych dla Szpitala Solec Sp. z o.o
183 PN/09I/03/2016 – Dostawy implantów, gwoździ i pinów ortopedycznych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
184 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu.
185 ZO/10/03/2016 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
186 PN/08MS/02/2016 Dostawy materiałów szewnych chirurgicznych do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
187 ZO/04/01/2016 Zakup narzędzi ortopedycznych na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.
188 ZO/09/02/2016 Dostawa i montaż bezcieniowych diodowych lamp zabiegowych na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.
189 DT/01/03/2016 Ogłoszenie o Dialogu Technicznym ws. „Dostawy oraz wdrożenia wraz z instruktażem systemu informatycznego do obsługi Zakładu Patomorfologii Szpitala Solec Sp. z o.o.”.
190 PN/01AM/01/2016 - Wyposażenie pracowni endoskopii Szpitala Solec Sp. z o. o.
191 PN/04OP/01/2016 na dostawy materiałów opatrunkowych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
192 PN/05UŻ/02/2016 - Usługi żywienia pacjentów Szpitala Solec Sp. z o.o.
193 PN/02L/01/2016 - Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
194 ZO/07/01/2016 Zakup i dostawa wirówek laboratoryjnych na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.
195 ZO/05/01/2016 - Zakup trzech sztuk respiratorów kliniczno-transportowych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
196 ZO/03/01/2016 - Czyszczenia, dezynfekcja i pomiary wydajności instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej wraz z oceną zgodności zmierzonej wydajności z obowiązującymi przepisami w obiektach Szpitala Solec Sp. z o.o.
197 ZO/01/01/2016 - Zakup głowicy UST-5299 do aparatu USG Aloka Sound Alpha-6, zakup filtra do monitora oraz upgrade systemu do najwyższej wersji w aparacie USG Aloka Sound Ralpha-6
198 ZO/02/01/2016 Stałe sukcesywne wykonywanie usług pralniczych (pranie, maglowanie i prasowanie) dla potrzeb Szpitala Solec Sp. z o.o.
199 PN/11R/08/2015 – Dostawy rękawiczek medycznych do Szpitala Solec Sp. z o.o.
200 ZO/27/12/2015 – Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Szpitala Solec sp. z o.o.
201 ZO/24/11/2015 - Przygotowanie dokumentacji do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-ISO/IEC 27001:2014-12 oraz Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
202 ZO/23/12/2015 – Stałe sukcesywne wykonywanie usług pralniczych (pranie, maglowanie i prasowanie) dla potrzeb Szpitala Solec Sp. z o. o.
203 PN/12I/08/2015 - Dostawy implantów ginekologicznych i staplerów chirurgicznych do Szpitala Solec Sp. z o.o.
204 PN/13SM/08/2015 - Dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
205 ZO/26/11/2015 – Dostawa i montaż urządzeń sanitarno-medycznych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
206 ZO/22/10/2015 - Zakup i dostawa mebli medycznych na potrzeby Szpitala Solec sp. z o.o.
207 ZO/21/10/2015 – Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania projektu z e-usługami
208 ZO/18/10/2015 – Świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec Sp. z o. o.
209 ZO/20/09/2015 - Badanie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 Szpitala Solec Sp. z o.o.
210 ZO/19/09/2015 - Na zakup i dostawę urządzeń medycznych na potrzeby Szpitala Solec sp. z o.o.
211 OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA/PARTNERÓW W RAMACH KONKURSU NR RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15 RPO WM 2014-2020
212 ZO/17/09/2015 – Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.
213 Przetarg nieograniczony PN/15L/08/2015 na dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
214 DT/04/09/2015 "Ogłoszenie o dialogu technicznym - materiały szewne"
215 PN/14RB/07/2015 Roboty budowlane polegające na modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) oraz Pracowni Diagnostyki Obrazowej część II
216 DT/03/07/2015 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Aparatura medyczna - endoskopy
217 ZO/16/06/2015 – Usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
218 PN/10EP/05/2015 Zakupy i dostawy endoprotez dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
219 PN/09PACS/05/2015 – System archiwizacji i dystrybucji obrazów diagnostycznych PACS wraz z systemem radiografii pośredniej CR dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
220 ZO/14/06/2015 – Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji dla Szpitala Solec sp. z o.o.
221 PN/07EC/05/2015 „Dostawy, przesył i dystrybucja energii cieplnej do Szpitala Solec Sp. z o.o.”
222 PN/02SM/03/2015 „Dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Solec Sp. z o.o.”
223 PN/06L/03/2015 "Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o."
224 PN/05OL/04/2015 – Dostawy odczynników laboratoryjnych dla Zakładu Patomorfologii
225 ZO/10/04/2015 – Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Patomorfologii
226 ZO/05/03/2015 – Dostawa akumulatorów i wentylatorów wraz z wymianą w czynnych urządzeniach UPS Masterys 40 kVa w Szpitalu Solec Sp. z o.o.
227 DT/02/04/2015 „Ogłoszenie o dialogu technicznym – Implanty ortopedyczne i implanty ginekologiczne”
228 ZO/09/04/2015 „Zakup i dostawa szyny do ciągłego ruchu biernego CPM”
229 PN/08U/03/2015 na świadczenie usług ubezpieczeniowych środków transportu oraz odpowiedzialności cywilnej.
230 ZO/07/03/2015 „Usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej dla Szpitala Solec Sp. z o.o.”
231 ZO/04/03/2015 „Konserwacja oraz wykonanie przeglądów systemu sygnalizacji pożarowej (SAP) i dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w budynkach Szpitala Solec Sp. z o.o.”
232 PN/01SM/01/2015 Na dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
233 ZO/08/03/2015 Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
234 ZO/06/03/2015 Zakup i dostawa diatermii elektrochirurgicznej
235 ZO/03/03/2015 Zapytanie ofertowe - Konserwacja dźwigów w budynkach Szpitala Solec Sp. z o.o.
236 PN/08DzOL/02/2015 - Dzierżawa analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dostawą odczynników dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
237 PN/04DzOL/02/2015 – Dzierżawa analizatorów hematologicznych wraz z dostawą odczynników
238 DT/01/03/2015 – System archiwizacji i opisów obrazów diagnostycznych RIS/PACS wraz z systemem radiografii pośredniej CR
239 PN/03US/01/2015 Przetarg nieograniczony na usługi sprzątania dla potrzeb Szpitala Solec Sp. z o.o.
240 ZO/02/02/2015 – Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby Przychodni Przyszpitalnej
241 ZO/01/02/2015 „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.”.
242 Przetarg na Usługi żywienia pacjentów Szpitala Solec Sp. z o.o., sygnatura postępowania PN/06UŻ/12/2014
243 "Dostawa odczynników dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o." PN/07OL/12/2014
244 Badanie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 Szpitala Solec Sp. z o.o.” ZO/01/12/2014
245 Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Solec Sp. z o.o. - PN/01OP/10/2014
246 Stałe sukcesywne wykonywanie usług pralniczych ZO/02/12/2014
247 "Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o." PN/03L/11/2014
248 Dzierżawa analizatorów wraz z dostawą odczynników dla Szpitala Solec Sp. z o. o. PN/05DzOL/11/2014
249 „Dostawa i montaż urządzeń medycznych dla Szpitala Solec Sp. z o.o” PN/04UM/11/2014
250 Roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń Szpitala pod pracownie diagnostyki obrazowej PN/02RB/10/2014
251 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM DT/03/10/2014 na usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego CPV 50.42.00.00 - 5
252 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM DT/02/10/2014
253 świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec Sp. z o. o.
254 Dostawa i montaż urządzeń medycznych dla Szpitala Solec Sp. z o.o. - DZP/18/2014
255 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i utrzymania łącza cyfrowego 2 Mb/s ISDN PRA 30B+D, do lokalizacji Solec 99, dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o.”
256 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego
257 Zapytanie ofertowe na czyszczenie wentylacji w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o.
258 Ogłoszenie o dialogu technicznym
259 Roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn. „Remont Szpitala Solec”
260 Dostawy leków, produktów leczniczych, odczynników, wyrobów medycznych i preparatu do mycia do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
261 Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów
262 Zakup implantów wraz z dostawa dla Szpitala SOLEC Sp. o.o.
263 2014.03.20 Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.
264 Dostawa materiałów do sterylizacji w podziale na 14 zadań dla Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie
265 Zakup wraz z dostawą implantów, zespoleń w tym: wkrętów, gwoździ, podkładek, płytek, wierteł oraz ostrzy, elektrod do waporyzatora i akumulatora do napędu ortopedycznego dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
266 Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.
267 Dzierżawa zbiornika tlenu medycznego dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
268 Dostawa szkiełek, odczynników i innego drobnego asortymentu dla Zakładu Patomorfologii Szpitala Solec Sp. z o. o.
269 Zakup wraz z dostawą substytutu chrzęstno – kostnego powierzchni stawowej dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
270 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
271 Dostawa błon RTG, utrwalaczy, wywoływaczy oraz środków kontrastowych dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
272 Dostawa wzierników ginekologicznych, zestawów do płukania żołądka, woreczków laparoskopowych, trokarów, worków do pobierania próbek, pętli endoskopowych oraz opatrunku stabilizującego wkłucie centralne w podziale na zadania, dla Szpitala Solec Sp. z o.
273 Dostawa jednorazowej odzieży oraz bielizny medycznej dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
274 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne
275 Dostawa materiałów szewnych w podziale na 19 zadań dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
276 Dostawa materiałów anestezjologicznych jednorazowego użytku w podziale na 10 zadań
277 Opracowanie, administrowanie, aktualizacja i wykonanie strony internetowej
278 Dostawa materacy przeciwodleżynowych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
279 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
280 Stala sukcesywna dostawa leków w podziale na 40 zadań dla Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie
281 Konkurs na świadczenia opieki zdrowotnej w Szpitalu Solec Sp. z o. o. - ratownicy medyczni
282 Konkurs na świadczenia opieki zdrowotnej w Szpitalu Solec Sp. z o. o. - pielęgniarki i położne
283 Dostawę artykułów biurowych dla Szpitala Solec Sp. z o. o. w podziale na 4 zadania
284 Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o. o.
285 Zakup wraz z dostawą substytutu chrzęstno – kostnego powierzchni stawowej, zestawu do pozyskiwania autogennych czynników wzrostu oraz zestawu stabilizacji przeznasadowej do leczenia dyskopatii lędźwiowej dla Szpitala Solec Sp. z o. o
286 Stała sukcesywna dostawa leków w podziale na 2 zadania dla Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie
287 Ogloszenie o przetargu cywilnym
288 Konkurs ofert w zakresie ginekologii
289 Dostawa materacy przeciwodleżynowych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
290 Wykonanie rocznego przeglądu konstrukcyjno-budowlanego i sanitarnego oraz rocznego przeglądu kominiarskiego wraz z czyszczeniem przewodów kominowych w budynkach Szpitala Solec Sp. z o. o.
291 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w okresie 12 miesięcy dla Szpitala Solec Sp. z o. o. – część II
292 Konkurs dla pielęgniarek i położnych
293 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w okresie 12 miesięcy dla Szpitala Solec Sp. z o. o. – część I
294 Dostawa środków i sprzętu jednorazowego do aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej (Prismaflex) w okresie 12 miesięcy
295 Konkurs dla pielęgniarek koordynujących
296 Zakup implantów do leczenia dyskopatii lędźwiowej kręgosłupa wraz z dostawą dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
297 Konkurs w przedmiocie procedur chirurgicznych w zakresie chirurgii kręgosłupa na Oddziale Ortopedii Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie
298 Dostawa materiałów anestezjologicznych jednorazowego użytku w podziale na 27 zadań
299 Dostawa materiałów opatrunkowych w okresie 12 miesięcy dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
300 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych
301 Dostawa materacy przeciwodleżynowych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
302 Konkurs na badania diagnostyczne dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
303 Stała sukcesywna dostawa leków w podziale na 15 zadań dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
304 Dostawa materacy przeciwodleżynowych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
305 Zakup syntetycznego implantu łąkotki dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
306 Dostawa akcesoriów do USG, EKG, KTG
307 Dostawa rękawiczek medycznych w okresie 12 miesięcy
308 Konkurs na badania diagnostyczne dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
309 Konkurs na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń opieki zdr. w rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę / położną (1) oraz pielęgniarki endoskopowe (2)
310 Konkurs w zakresie świadczeń zdrowotnych podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa
311 Świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec Sp. z o. o.
312 Konkurs na badania laboratoryjne dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
313 Konkurs na badania toksykologiczne dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
314 Konkurs na badania diagnostyczne dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
315 Dostawa systemów monitorowania dla Oddziału Położnictwa i Ginekologii
316 Dostawa aparatu RTG przyłóżkowego(jezdnego)wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
317 Leasing finansowy stanowiska do znieczulenia z monitorem funkcji życiowych pacjenta wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu- 2 szt.
318 Montaż agregatu prądotwórczego na terenie szpitala przy ul. Solec 93
319 Stałe sukcesywne wykonywanie usług pralniczych [pranie i maglowanie (prasowanie)] dla potrzeb Szpitala Solec Sp. z o. o.
320 Opracowanie,wdrożenie i przygotowanie do certyfikacji SZJ ISO 9001:2008
321 Dostawa aparatu EKG wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem personelu
322 Dostawa tonometru z pachymetrem bezkontaktowym wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
323 Dostawa aparatu do ciąglych technik nerkozastępczych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
324 Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii
325 Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa