Zamowienia publiczne

Aktualne ogłoszenia o przetargach :

1 PN/03SM/02/2020 Dostawy wyrobów medycznych do Szpitala SOLEC sp. z o.o.
2 PN/04GM/02/2020 Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli do Szpitala Solec Sp. z o.o.
3 ZO/01/01/2020 - Materiały biurowe i materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych
4 PN/02D/01/2020 na dostawy preparatów do dezynfekcji do Szpitala Solec sp. z o.o.
5 PN/01DzOL/01/2020 Dzierżawa aparatów do badań laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników do Szpitala Solec Sp. z o.o.
6 PN/34OM/12/2019 Świadczenie usług odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec Sp. z o.o.
7 Dialog techniczny DT/04/12/2019 na wyposażenie Laboratorium Diagnostycznego
8 SWKO/01/11/2019/NPL Konkurs ofert na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy
9 PN/32EC/11/2019 Dostawy, przesył i dystrybucję energii cieplnej do Szpitala Solec Sp. z o.o.
10 Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych polegających na ustaleniu prawidłowych diet szpitalnych wraz z ich realizacją poprzez zapewnienie całodobowego żywienia pacjentów Szpitala Solec Sp. z o.o.
11 PN/25EP/10/2019 Dostawa endoprotez do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
12 ZO/12/11/2019 dostawa środków czystości dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
13 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM DT/03/11/2019 na wyposażenie pracowni endoskopii
14 Dialog techniczny DT/02/11/2019 na wyposażenie bloków operacyjnych
15 PN/31AM/10/2019 Dostawa aparatu ultrasonograficznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
16 PN/27DzOL/10/2019 Dzierżawa aparatów do badań laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników do Szpitala Solec Sp. z o.o.
17 PN/30RB/10/2019 Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń przychodni przy ul. Poznańskiej do pełnienia funkcji przyszpitalnych pokoi gościnnych– Etap II
18 PN/24EKZ/09/2019 Dostawa i wdrożenie Elektronicznej Karty Znieczuleń do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
19 PN/29S/10/2019 Dostawa pojazdu uprzywilejowanego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
20 PN/28SM/10/2019 Dostawy sprzętu medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
21 PN/26L/10/2019 Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
22 ZP/33/2019 Zakup i dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego, preparatów do żywienia dojelitowego i doustnego, dodatków do żywienia oraz human albumin - zakupy grupowe
23 PN/14DzOL/05/2019 Dzierżawa aparatów do badań laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników do Szpitala Solec Sp. z o.o.
24 PN/23MM/08/2019 Dostawa i wdrożenie systemu zautomatyzowanych apteczek oddziałowych do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
25 PN/22UG/08/2019 Przetarg nieograniczony na usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Szpitala SOLEC sp. z o.o., ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci
26 DT/01/08/2019 - OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM na dostawę i montaż urządzeń medycznych
27 ZO/11/08/2019 Dostawa materiałów do sterylizacji.
28 PN/21SM/07/2019 na dostawy zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
29 ZO/10/07/2019 - dostawę implantów ginekologicznych i staplerów chirurgicznych
30 PN/20DzOL/07/2019 - Dzierżawa analizatorów hematologicznych wraz z dostawą odczynników
31 PN/16PS/06/2019 - Dostawa i wdrożenie platformy serwerowej na potrzeby Szpitala
32 PN/18PACS/06/2019 - Dostawa i wdrożenie systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów diagnostycznych PACS
33 PN/19S/07/2019 Dostawa pojazdów uprzywilejowanych do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
34 PN/17AM/06/2019 Dostawa automatycznej nakrywarki do szkiełek mikroskopowych z modułem pośrednim wraz z zintegrowanym systemem łączącym do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
35 Konkurs na wykonywanie badań laboratoryjnych dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
36 PN/13DzOL/05/2019 Dzierżawa analizatorów hematologicznych wraz z dostawą odczynników do Szpitala Solec Sp. z o.o.
37 PN/11DzOL/05/2019 Dzierżawa analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dostawą odczynników
38 PN/12OP/05/2019 Dostawy materiałów opatrunkowych
39 PN/10O/04/2019 - dostawy jednorazowej odzieży bielizny medycznej oraz obłożeń chirurgicznych
40 PN/09SM/04/2019 – dostawy sprzętu medycznego
41 ZO/08/05/2019 Dostawy albumin
42 PN/06L/03/2019 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
43 PN/08PS/03/2019 - dostawa i wdrożenie platformy serwerowej
44 PN/07RB/03/2019 Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń przychodni przy ul. Poznańskiej do pełnienia funkcji przyszpitalnych pokoi gościnnych – stan deweloperski
45 PN/04U/02/2019 – Ubezpieczenie Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie odpowiedzialności cywilnej, mienia oraz środków transportu.
46 PN/03OL/02/2019 Dostawy odczynników laboratoryjnych
47 PN/02ERP/01/2019 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego typu ERP
48 ZO/07/02/2019 na dostawy rękawiczek medycznych do Szpitala Solec Sp. z o.o.
49 PN/05P/01/2019 – na sukcesywne wykonywanie usług pralniczych (pranie, dezynfekowanie i maglowanie) wraz z transportem na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.
50 Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia
51 ZO/05/02/2019 – Remont pomieszczenia kaplicy i chłodni znajdujących się w prosektorium Szpitala
52 ZO/04/01/2019 - dostawa oraz montaż wyposażenia do pomieszczenia chłodni znajdującego się w prosektorium Szpitala Solec Sp. z o.o.
53 ZO/03/01/2019 Dostawy materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
54 PN/01R/01/2019 – Dostawy rękawiczek medycznych
55 ZO/02/01/2019 świadczenie usług odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec sp. z o.o.
56 PN/38I/12/2018 Dostawy implantów, gwoździ i pinów ortopedycznych
57 PN/36AM/11/2018 Dostawa pomp infuzyjnych do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
58 PN/34TS/11/2018 - Świadczenie usług transportu sanitarnego
59 PN/35AM/11/2018 - Dostawa aparatów ultrasonograficznych
60 PN/30I/10/2018 – Dostawy implantów, gwoździ i pinów ortopedycznych do Szpitala Solec sp. z o.o.
61 PN/31L/11/2018 – Dostawy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC sp. z o.o.
62 PN/33EC/11/2018 – Dostawy, przesył i dystrybucja energii cieplnej do Szpitala Solec sp. z o.o.
63 PN/32AM/11/2018 Dostawa zestawu urządzeń i oprogramowania do prób wysiłkowych i badań holterowskich do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
64 PN/29AM/10/2018 Dostawa toru wizyjnego do laparoskopii i histeroskopii do Szpitala Solec sp. z o.o.
65 ZO/29/10/2018 dostawa środków czystości dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
66 PN/28L/10/2018 Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
67 ZO/28/09/2018 na Świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec Sp. z o. o.
68 PN/27D/09/2018 na dostawy preparatów do dezynfekcji dla Szpitala Solec sp. z o.o.
69 ZO/26/09/2018 – Świadczenie usług transportu sanitarnego
70 PN/25SM/08/2018 - dostawy sprzętu medycznego
71 PN/26RB/08/2018 - Remont stropu nad przejazdem bramnym, przejazdu bramnego i ciągu komunikacyjnego pomiędzy częścią administracyjną a szpitalem
72 ZO/25/07/2018 - Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika
73 ZO/24/07/2018 ZapytanieOfertowe - Dostawa materiałów do sterylizacji
74 PN/23ERP/07/2018 na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego typu ERP
75 PN/24L/07/2018 Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
76 PN21RB/06/2018 "Remont stropu nad przejazdem bramnym, przejazdu bramnego i ciągu komunikacyjnego pomiędzy częścią administracyjną a szpitalem"
77 ZO/21/06/2018 Dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń Szpitala i Przychodni Przyszpitalnej
78 ZO/20/06/2018 Czyszczenie i dezynfekcja instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej w obiektach Szpitala Solec Sp. z o.o.
79 PN/17I/06/2018 Dostawy implantów, gwoździ i pinów ortopedycznych do Szpitala Solec sp. z o.o.
80 PN/22SM/06/2018 Dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec sp. z o.o.
81 Konkurs na wykonywanie badań laboratoryjnych dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
82 Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
83 PN/20RB/05/2018 Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji przeciwwodnej stropu nad pomieszczeniami zlokalizowanymi pod podjazdem dla karetek
84 PN/18RB/05/2018 - Roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza od stacji transformatorowej do budynku przy ul. Herberta 3
85 PN/19EP/05/2018 Dostawy endoprotez
86 PN/10L/04/2018 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
87 PN/15RB/05/2018 Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń przychodni przy ul. Poznańskiej do pełnienia funkcji przyszpitalnych pokoi gościnnych – stan deweloperski
88 PN/16SM/05/2018 na dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec Sp. z o. o.
89 PN/14O/04/2018 - Dostawy jednorazowej odzieży, bielizny medycznej oraz obłożeń chirurgicznych
90 ZO/08/03/2018 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
91 PN/09MS/04/2018 na dostawy materiałów szewnych do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
92 PN/12ERP/03/2018 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego typu ERP
93 PN/04AM/02/2018 Dostawa toru wizyjnego do artroskopii
94 Zakupy i dostawy środków do dezynfekcji
95 Zapytanie ofertowe nr ZO/15/04/2018 na dostawę, montaż i uruchomienie 3-pompowego agregatu centralnej próżni
96 Postępowanie ZO/01/01/2018 na dostawę druków medycznych
97 PN/11U/03/2018 - Ubezpieczenie Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz środków transportu
98 PN/13L/03/2018 na Dostawy płynów infuzyjnych i krwiozastępczych do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
99 ZO/11/02/2018 Dostawa, montaż i uruchomienie 3-pompowego agregatu próżni centralnej do Szpitala Solec Sp. z o.o.
100 Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia
101 PN/06AM/02/2018 na dostawę napędów ortopedycznych do Szpitala Solec Sp. z o.o.
102 PN/08/AM/02/2018 na dostawę ultrasonografu do Szpitala Solec Sp. z o.o.
103 ZO/12/02/2018 na Dostawy leków do Szpitala Solec sp. z o.o.
104 ZO/09/02/2018 na dostawy preparatów do dezynfekcji do Szpitala Solec Sp. z o.o.
105 PN/03SM/01/2018 - Dostawy sprzętu medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
106 PN/07SMP/01/2018 Dostawy anoskopów proktologicznych do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
107 PN/02HIS/01/2018 na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego typu HIS
108 ZO/07/01/2018 na Dostawy materiałów biurowych do Szpitala Solec Sp. z o.o.’
109 ZO/05/01/2018 na dostawę próżniowego procesora tkankowego do Szpitala Solec Sp. z o.o.
110 ZO/04/01/2018 na dostawy materiałów biurowych
111 ZO/03/01/2018 na dostawę diatermii elektrochirurgicznej do Szpitala Solec Sp. z o.o.
112 PN/01R/01/2018 Dostawy rękawiczek medycznych do Szpitala SOLEC Sp. z o. o.
113 ZO/02/01/2018 na dostawy implantów ginekologicznych i staplerów chirurgicznych do Szpitala Solec sp. z o.o.
114 ZO/24/11/2017 na Sukcesywne wykonywanie usług pralniczych (pranie, dezynfekowanie i maglowanie) wraz z transportem dla potrzeb Szpitala Solec Sp. z o. o.
115 PN/35ERP/10/2017 na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego typu ERP w ramach projektu współfinansowanego z funduszy europejskich „Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług w Szpitalu Solec Sp. z o.o.”
116 Dostawa gazów medycznych, gazów technicznych oraz gazów czystych do chromatografii wraz z podłączeniem butli, transportem, dzierżawą oraz wymaganym przeglądem zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen
117 PN/28OP/10/2017 na ,, Dostawę materiałów opatrunkowych do Szpitala Solec Sp. z o.o. ‘’
118 ZO/23/11/2017 na dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec sp. z o.o.
119 PN/34EC/10/2017 dot. dostawy, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej do Szpitala Solec Sp z o.o.
120 PN/38L/11/2017 Dostawy produktów leczniczych, preparatów dietetycznych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz wyrobów medycznych do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
121 PN/40MM/11/2017 na dostawę szaf na preparaty formalinowe do Szpitala Solec Sp. z o.o.
122 PN/37K/10/2017 Dostawa stacji roboczych i monitorów medycznych dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
123 ZO/16/08/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawa środków czystości
124 PN/32RB/10/2017 na roboty budowlane polegające na modernizacji i przystosowaniu pomieszczeń do pełnienia funkcji pomieszczeń IT oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego
125 PN/29AM/10/2017 na Dostawę pomp infuzyjnych i stacji dokujących do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
126 PN/33AM/10/2017 na Dostawę respiratorów do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
127 PN/30MM/10/2017 na Dostawę i montaż łóżek oraz szafek przyłóżkowych
128 PN/31AM/10/2017 Dostawa kardiomonitorów do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
129 ZP/40/2017 Zamówienia grupowe - Sukcesywne dostawy human albumin 20%
130 Zapytanie ofertowe ZO/17/09/2017 na świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec sp. z o.o.
131 Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za rok obrotowy 2017 i 2018 z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata
132 ZO/18/08/2017 rozbudowa i konfiguracja systemu centrali telefonicznej na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o. w ramach projektu „Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług w Szpitalu Solec Sp. z o.o“
133 ZO/15/09/2017 naprawa obrzeża dachu Szpitala oraz kominów wentylacyjnych polegający na zabezpieczeniu papą termozgrzewalną
134 ZO/21/09/2017 dostawa wanny do hydroterapii i rehabilitacji ciężarnej z możliwością przyjęcia porodu do wody typu WPC-220 BMH
135 PN/27EP/09/2017 na dostawy endoprotez do Szpitala Solec sp. z o.o.
136 Konkurs na świadczenia nocnej i światecznej opieki zdrowotnej udzielane w miejscu zamieszkania lub podytu świadczeniobiorcy na obszarze dzielnicy Śródmieście m. st Warszawy
137 ZO/20/08/2017 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów zielonych przy nieruchomości położonej przy ul. Solec 93 w Warszawie.
138 ZO/19/09/2017 na Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.
139 PN/25K/08/2017 Dostawa zestawów komputerowych i monitorów medycznych dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o. – Część II
140 PN/23AM/08/2017 Dostawa sterylizatora parowego dla Szpitala Solec sp. z o.o.
141 PN/24L/08/2017 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
142 PN/26EC/08/2017 Dostawy, przesył i dystrybucja energii cieplnej do Szpitala Solec sp. z o.o.
143 ZO/13/07/2017 Dostawy materiałów do sterylizacji dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
144 PN/18K/04/2017 Dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o. – Część I
145 PN/19PS/04/2017 Dostawa i wdrożenie platformy serwerowej oraz urządzeń aktywnych sieci LAN/WLAN dla Szpitala Solec sp. z o.o.
146 PN/22SM/07/2017 Dostawy zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
147 PN/21SM/07/2017 Dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec Sp. z o.o.
148 ZP/30/2017 Zakup i dostawa płynów infuzyjnych, human albumin 20 %, płynów do hemodializ, preparatów do żywienia dojelitowego oraz preparatów do żywienia pozajelitowego - zakupy grupowe
149 ZO/14/07/2017 na dostawy tlenu medycznego ciekłego do Szpitala Solec Sp. z o.o.
150 PN/17DzOL/05/2017 na dzierżawę aparatów do badań laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników dla Szpitala Solec sp. z o.o.
151 PN/20L/07/2017 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.”
152 ZO/12/05/2017 zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów zielonych przy nieruchomości położonej przy ul. Solec 93 w Warszawie
153 PN/15EC/06/2017 „Dostawy, przesył i dystrybucja energii cieplnej do Szpitala Solec sp. z o. o.”
154 Konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla Szpitala Solec sp. z o.o.
155 ZO/11/04/2017 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ochrony przeciwpożarowej budynku Szpitala Solec Sp. z o.o.
156 konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
157 PN/13I/04/2017 na dostawy implantów, gwoździ i pinów ortopedycznych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
158 ZO/07/03/2017 na wykonanie przeglądów budowlanych budynków Szpitala Solec Sp. z o.o.
159 ZO/06/03/2017 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię Szpitala Solec Sp. z o.o. w ramach projektu „Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług w Szpitalu Solec Sp. z o.o“
160 ZO/10/04/2017 na dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i transportem do Szpitala Solec Sp. z o.o.
161 ZO/09/04/2017 na wykonanie wycinki drzew i frezowania pni na terenie Szpitala Solec sp. z o.o.
162 PN/09O/03/2017 przetarg na dostawy jednorazowej odzieży, bielizny medycznej oraz obłożeń chirurgicznych do Szpitala Solec sp. z o.o.
163 ZO/05/03/2017 na czyszczenie i dezynfekcja chemiczna instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej w obiektach Szpitala Solec Sp. z o.o.
164 PN/16U/03/2017 – na świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz środków transportu dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
165 PN/08L/03/2017 na dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
166 PN/14RB/03/2017 - przetarg na modernizację i dostosowanie pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul. Kruczkowskiego 3 do pełnienia funkcji Pracowni Histopatologicznej Szpitala Solec Sp. z o.o.
167 PN/10PT/03/2017 na usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej w Szpitalu Solec sp. z o.o.
168 PN/12RB/03/2017 „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego do pełnienia funkcji Oddziału Intensywnej Terapii i Nadzoru Kardiologicznego.”
169 PN/07DzOL/01/2017 na dzierżawę aparatu do badań immunohistochemicznych wraz z dostawą odczynników dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
170 ZO/02/01/2017 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
171 ZO/01/01/2017 na dostawę druków medycznych do Szpitala Solec Sp. z o. o.
172 DT/01/03/2017 Aparatura medyczna – kardiomonitory i pompy infuzyjne
173 PN/03DzOL/01/2017 na dzierżawę analizatora wraz z dostawą odczynników dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
174 PN/01RB/01/2017 Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego do pełnienia funkcji Oddziału Intensywnej Terapii i Nadzoru Kardiologicznego w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o.
175 PN/02OL/01/2017 na dostawy odczynników laboratoryjnych do Szpitala Solec sp. z o.o.
176 PN/06UŻ/01/2017 ”Usługi żywienia pacjentów Szpitala Solec Sp. z o.o.”
177 PN/04D/01/2017 na dostawy preparatów do dezynfekcji dla Szpitala Solec sp. z o.o.
178 PN/05MM/01/2017 na dostawy stanowisk wentylowanych do pobierania materiału tkankowego dla Szpitala Solec sp. z o.o.
179 ZO/35/12/2016 na dostawę materiałów biurowych do Szpitala Solec Sp. z o. o.
180 ZO/34/12/2016 na stałe sukcesywne wykonywanie usług pralniczych dla potrzeb Szpitala Solec Sp. z o. o.
181 PN/33SM/11/2016 na dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec Sp. z o.o.
182 PN/34I/11/2016 na ”Dostawę implantów ginekologicznych i staplerów chirurgicznych do Szpitala Solec Sp. z o.o.”
183 PN/37R/11/2016 na ”Dostawy rękawiczek medycznych do Szpitala Solec Sp. z o.o.”
184 Sprzedaż platformy Autopulse
185 PN/35Arch/11/2016 na wyposażenie pomieszczeń archiwum Szpitala Solec sp. z o.o. w regały przesuwne, stacjonarne i szafy kartotekowe
186 ZO/27/10/2016 na dostawę tlenu medycznego ciekłego do Szpitala Solec Sp. z o.o.
187 ZO/26/10/2016 Zapytanie ofertowe na dzierżawę łączy światłowodowych
188 Ogłoszenie o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek za 2016 rok
189 ZO/25/09/2016 na usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej dla Szpitala Solec sp. z o.o.
190 PN/29DP/09/2016 Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej lokali użytkowych przy ulicy Poznańskiej 17/G
191 ZO/21/09/2016 na świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec Sp. z o.o.
192 Konkurs na badania laboratoryjne dla Szpitala Solec sp. z o.o.
193 PN/24DP/07/2016 Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej lokali użytkowych przy ulicy Poznańskiej 17/G
194 ZO/23/09/2016 na dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec sp. z o.o.
195 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE
196 ZO/20/08/2016 na świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.
197 ZO/18/07/2016 na dostawę środków czystości dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
198 PN/28RB/08/2016 na roboty remontowo- budowlane pomieszczeń archiwum Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
199 DT/02/08/2016 Ogłoszenie o Dialogu Technicznym na Kompleksową informatyzację Szpitala Solec Sp. z o.o.
200 ZO/17/07/2016 Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji dla Szpitala Solec sp. z o.o.
201 PN/27AM/07/2016 na dostawę mikroskopów diagnostycznych do pracowni histopatologicznej Szpitala Solec sp. z o.o.
202 PN/25L/07/2016 na dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala Solec sp. z o.o.
203 PN/26AM/07/2016 na dostawę aparatury medycznej do pracowni histopatologicznej Szpitala Solec sp. z o.o.
204 PN/18SM/06/2016 Dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec Sp. z o.o.
205 PN/23RB/07/2016 Modernizacja ujęcia wody oligoceńskiej ze stacją uzdatniania wody na terenie Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
206 PN/12EP/04/2016 Dostawy endoprotez dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o. i Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
207 PN/22EC/07/2016 Dostawy, przesył i dystrybucja energii cieplnej do Szpitala Solec sp. z o. o.
208 PN/14AM/05/2016 na zakup w systemie ratalnym aparatury medycznej dla pracowni histopatologicznej Szpitala Solec Sp. z o.o
209 PN/19RB/06/2016 na roboty remontowo-budowlane na obiektach Szpitala Solec sp. z o.o.
210 PN/20EC/06/2016 na dostawy, przesył i dystrybucję energii cieplnej do Szpitala Solec sp. z o.o.
211 PN/15AM/05/2016 – dostawa aparatury medycznej dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
212 PN/21DP/06/2016 na wykonanie inwentaryzacji całego budynku Szpitala Solec sp. z o.o.
213 ZO/15/06/2016 zapytanie ofertowe na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i transportem.
214 ZO/14/05/2016 – Dostawy rękawiczek medycznych do Szpitala Solec sp. z o.o.
215 PN/17MS/05/2016 - Dostawy materiałów szewnych chirurgicznych do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
216 PN/16L/05/2016 Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala Solec sp. z o.o.
217 ZO/13/03/2016 - Konserwacja oraz wykonanie przeglądów systemu sygnalizacji pożarowej (SAP) i dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w budynkach Szpitala Solec Sp. z o. o.
218 ZO/08/01/2016 - Świadczenie usługi dezynfekcji obiegu i instalacji ciepłej wody użytkowej w Szpitalu Solec Sp. z o.o.
219 PN/11SM/03/2016 na dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec sp. z o.o.
220 PN/13U/03/2016 - Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia oraz środków transportu dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
221 PN/03O/01/2016 Dostawy jednorazowej odzieży, bielizny medycznej oraz obłożeń chirurgicznych do Szpitala Solec sp. z o.o.
222 PN/10D/03/2016 - Dostawy preparatów do dezynfekcji dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
223 PN/07L/02/2016 - Dostawy płynów infuzyjnych i krwiozastępczych dla Szpitala Solec Sp. z o.o
224 PN/09I/03/2016 – Dostawy implantów, gwoździ i pinów ortopedycznych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
225 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu.
226 ZO/10/03/2016 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
227 PN/08MS/02/2016 Dostawy materiałów szewnych chirurgicznych do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
228 ZO/04/01/2016 Zakup narzędzi ortopedycznych na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.
229 ZO/09/02/2016 Dostawa i montaż bezcieniowych diodowych lamp zabiegowych na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.
230 DT/01/03/2016 Ogłoszenie o Dialogu Technicznym ws. „Dostawy oraz wdrożenia wraz z instruktażem systemu informatycznego do obsługi Zakładu Patomorfologii Szpitala Solec Sp. z o.o.”.
231 PN/01AM/01/2016 - Wyposażenie pracowni endoskopii Szpitala Solec Sp. z o. o.
232 PN/04OP/01/2016 na dostawy materiałów opatrunkowych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
233 PN/05UŻ/02/2016 - Usługi żywienia pacjentów Szpitala Solec Sp. z o.o.
234 PN/02L/01/2016 - Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
235 ZO/07/01/2016 Zakup i dostawa wirówek laboratoryjnych na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.
236 ZO/05/01/2016 - Zakup trzech sztuk respiratorów kliniczno-transportowych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
237 ZO/03/01/2016 - Czyszczenia, dezynfekcja i pomiary wydajności instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej wraz z oceną zgodności zmierzonej wydajności z obowiązującymi przepisami w obiektach Szpitala Solec Sp. z o.o.
238 ZO/01/01/2016 - Zakup głowicy UST-5299 do aparatu USG Aloka Sound Alpha-6, zakup filtra do monitora oraz upgrade systemu do najwyższej wersji w aparacie USG Aloka Sound Ralpha-6
239 ZO/02/01/2016 Stałe sukcesywne wykonywanie usług pralniczych (pranie, maglowanie i prasowanie) dla potrzeb Szpitala Solec Sp. z o.o.
240 PN/11R/08/2015 – Dostawy rękawiczek medycznych do Szpitala Solec Sp. z o.o.
241 ZO/27/12/2015 – Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Szpitala Solec sp. z o.o.
242 ZO/24/11/2015 - Przygotowanie dokumentacji do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-ISO/IEC 27001:2014-12 oraz Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
243 ZO/23/12/2015 – Stałe sukcesywne wykonywanie usług pralniczych (pranie, maglowanie i prasowanie) dla potrzeb Szpitala Solec Sp. z o. o.
244 PN/12I/08/2015 - Dostawy implantów ginekologicznych i staplerów chirurgicznych do Szpitala Solec Sp. z o.o.
245 PN/13SM/08/2015 - Dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
246 ZO/26/11/2015 – Dostawa i montaż urządzeń sanitarno-medycznych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
247 ZO/22/10/2015 - Zakup i dostawa mebli medycznych na potrzeby Szpitala Solec sp. z o.o.
248 ZO/21/10/2015 – Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania projektu z e-usługami
249 ZO/18/10/2015 – Świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec Sp. z o. o.
250 ZO/20/09/2015 - Badanie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 Szpitala Solec Sp. z o.o.
251 ZO/19/09/2015 - Na zakup i dostawę urządzeń medycznych na potrzeby Szpitala Solec sp. z o.o.
252 OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA/PARTNERÓW W RAMACH KONKURSU NR RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15 RPO WM 2014-2020
253 ZO/17/09/2015 – Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.
254 Przetarg nieograniczony PN/15L/08/2015 na dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
255 DT/04/09/2015 "Ogłoszenie o dialogu technicznym - materiały szewne"
256 PN/14RB/07/2015 Roboty budowlane polegające na modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) oraz Pracowni Diagnostyki Obrazowej część II
257 DT/03/07/2015 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Aparatura medyczna - endoskopy
258 ZO/16/06/2015 – Usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
259 PN/10EP/05/2015 Zakupy i dostawy endoprotez dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
260 PN/09PACS/05/2015 – System archiwizacji i dystrybucji obrazów diagnostycznych PACS wraz z systemem radiografii pośredniej CR dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
261 ZO/14/06/2015 – Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji dla Szpitala Solec sp. z o.o.
262 PN/07EC/05/2015 „Dostawy, przesył i dystrybucja energii cieplnej do Szpitala Solec Sp. z o.o.”
263 PN/02SM/03/2015 „Dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Solec Sp. z o.o.”
264 PN/06L/03/2015 "Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o."
265 PN/05OL/04/2015 – Dostawy odczynników laboratoryjnych dla Zakładu Patomorfologii
266 ZO/10/04/2015 – Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Patomorfologii
267 ZO/05/03/2015 – Dostawa akumulatorów i wentylatorów wraz z wymianą w czynnych urządzeniach UPS Masterys 40 kVa w Szpitalu Solec Sp. z o.o.
268 DT/02/04/2015 „Ogłoszenie o dialogu technicznym – Implanty ortopedyczne i implanty ginekologiczne”
269 ZO/09/04/2015 „Zakup i dostawa szyny do ciągłego ruchu biernego CPM”
270 PN/08U/03/2015 na świadczenie usług ubezpieczeniowych środków transportu oraz odpowiedzialności cywilnej.
271 ZO/07/03/2015 „Usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej dla Szpitala Solec Sp. z o.o.”
272 ZO/04/03/2015 „Konserwacja oraz wykonanie przeglądów systemu sygnalizacji pożarowej (SAP) i dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w budynkach Szpitala Solec Sp. z o.o.”
273 PN/01SM/01/2015 Na dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
274 ZO/08/03/2015 Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
275 ZO/06/03/2015 Zakup i dostawa diatermii elektrochirurgicznej
276 ZO/03/03/2015 Zapytanie ofertowe - Konserwacja dźwigów w budynkach Szpitala Solec Sp. z o.o.
277 PN/08DzOL/02/2015 - Dzierżawa analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dostawą odczynników dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
278 PN/04DzOL/02/2015 – Dzierżawa analizatorów hematologicznych wraz z dostawą odczynników
279 DT/01/03/2015 – System archiwizacji i opisów obrazów diagnostycznych RIS/PACS wraz z systemem radiografii pośredniej CR
280 PN/03US/01/2015 Przetarg nieograniczony na usługi sprzątania dla potrzeb Szpitala Solec Sp. z o.o.
281 ZO/02/02/2015 – Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby Przychodni Przyszpitalnej
282 ZO/01/02/2015 „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.”.
283 Przetarg na Usługi żywienia pacjentów Szpitala Solec Sp. z o.o., sygnatura postępowania PN/06UŻ/12/2014
284 "Dostawa odczynników dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o." PN/07OL/12/2014
285 Badanie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 Szpitala Solec Sp. z o.o.” ZO/01/12/2014
286 Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Solec Sp. z o.o. - PN/01OP/10/2014
287 Stałe sukcesywne wykonywanie usług pralniczych ZO/02/12/2014
288 "Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o." PN/03L/11/2014
289 Dzierżawa analizatorów wraz z dostawą odczynników dla Szpitala Solec Sp. z o. o. PN/05DzOL/11/2014
290 „Dostawa i montaż urządzeń medycznych dla Szpitala Solec Sp. z o.o” PN/04UM/11/2014
291 Roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń Szpitala pod pracownie diagnostyki obrazowej PN/02RB/10/2014
292 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM DT/03/10/2014 na usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego CPV 50.42.00.00 - 5
293 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM DT/02/10/2014
294 świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec Sp. z o. o.
295 Dostawa i montaż urządzeń medycznych dla Szpitala Solec Sp. z o.o. - DZP/18/2014
296 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i utrzymania łącza cyfrowego 2 Mb/s ISDN PRA 30B+D, do lokalizacji Solec 99, dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o.”
297 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego
298 Zapytanie ofertowe na czyszczenie wentylacji w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o.
299 Ogłoszenie o dialogu technicznym
300 Roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn. „Remont Szpitala Solec”
301 Dostawy leków, produktów leczniczych, odczynników, wyrobów medycznych i preparatu do mycia do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
302 Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów
303 Zakup implantów wraz z dostawa dla Szpitala SOLEC Sp. o.o.
304 2014.03.20 Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.
305 Dostawa materiałów do sterylizacji w podziale na 14 zadań dla Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie
306 Zakup wraz z dostawą implantów, zespoleń w tym: wkrętów, gwoździ, podkładek, płytek, wierteł oraz ostrzy, elektrod do waporyzatora i akumulatora do napędu ortopedycznego dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
307 Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.
308 Dzierżawa zbiornika tlenu medycznego dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
309 Dostawa szkiełek, odczynników i innego drobnego asortymentu dla Zakładu Patomorfologii Szpitala Solec Sp. z o. o.
310 Zakup wraz z dostawą substytutu chrzęstno – kostnego powierzchni stawowej dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
311 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
312 Dostawa błon RTG, utrwalaczy, wywoływaczy oraz środków kontrastowych dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
313 Dostawa wzierników ginekologicznych, zestawów do płukania żołądka, woreczków laparoskopowych, trokarów, worków do pobierania próbek, pętli endoskopowych oraz opatrunku stabilizującego wkłucie centralne w podziale na zadania, dla Szpitala Solec Sp. z o.
314 Dostawa jednorazowej odzieży oraz bielizny medycznej dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
315 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne
316 Dostawa materiałów szewnych w podziale na 19 zadań dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
317 Dostawa materiałów anestezjologicznych jednorazowego użytku w podziale na 10 zadań
318 Opracowanie, administrowanie, aktualizacja i wykonanie strony internetowej
319 Dostawa materacy przeciwodleżynowych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
320 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
321 Stala sukcesywna dostawa leków w podziale na 40 zadań dla Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie
322 Konkurs na świadczenia opieki zdrowotnej w Szpitalu Solec Sp. z o. o. - ratownicy medyczni
323 Konkurs na świadczenia opieki zdrowotnej w Szpitalu Solec Sp. z o. o. - pielęgniarki i położne
324 Dostawę artykułów biurowych dla Szpitala Solec Sp. z o. o. w podziale na 4 zadania
325 Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o. o.
326 Zakup wraz z dostawą substytutu chrzęstno – kostnego powierzchni stawowej, zestawu do pozyskiwania autogennych czynników wzrostu oraz zestawu stabilizacji przeznasadowej do leczenia dyskopatii lędźwiowej dla Szpitala Solec Sp. z o. o
327 Stała sukcesywna dostawa leków w podziale na 2 zadania dla Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie
328 Ogloszenie o przetargu cywilnym
329 Konkurs ofert w zakresie ginekologii
330 Dostawa materacy przeciwodleżynowych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
331 Wykonanie rocznego przeglądu konstrukcyjno-budowlanego i sanitarnego oraz rocznego przeglądu kominiarskiego wraz z czyszczeniem przewodów kominowych w budynkach Szpitala Solec Sp. z o. o.
332 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w okresie 12 miesięcy dla Szpitala Solec Sp. z o. o. – część II
333 Konkurs dla pielęgniarek i położnych
334 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w okresie 12 miesięcy dla Szpitala Solec Sp. z o. o. – część I
335 Dostawa środków i sprzętu jednorazowego do aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej (Prismaflex) w okresie 12 miesięcy
336 Konkurs dla pielęgniarek koordynujących
337 Zakup implantów do leczenia dyskopatii lędźwiowej kręgosłupa wraz z dostawą dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
338 Konkurs w przedmiocie procedur chirurgicznych w zakresie chirurgii kręgosłupa na Oddziale Ortopedii Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie
339 Dostawa materiałów anestezjologicznych jednorazowego użytku w podziale na 27 zadań
340 Dostawa materiałów opatrunkowych w okresie 12 miesięcy dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
341 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych
342 Dostawa materacy przeciwodleżynowych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
343 Konkurs na badania diagnostyczne dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
344 Stała sukcesywna dostawa leków w podziale na 15 zadań dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
345 Dostawa materacy przeciwodleżynowych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
346 Zakup syntetycznego implantu łąkotki dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
347 Dostawa akcesoriów do USG, EKG, KTG
348 Dostawa rękawiczek medycznych w okresie 12 miesięcy
349 Konkurs na badania diagnostyczne dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
350 Konkurs na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń opieki zdr. w rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę / położną (1) oraz pielęgniarki endoskopowe (2)
351 Konkurs w zakresie świadczeń zdrowotnych podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa
352 Świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec Sp. z o. o.
353 Konkurs na badania laboratoryjne dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
354 Konkurs na badania toksykologiczne dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
355 Konkurs na badania diagnostyczne dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
356 Dostawa systemów monitorowania dla Oddziału Położnictwa i Ginekologii
357 Dostawa aparatu RTG przyłóżkowego(jezdnego)wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
358 Leasing finansowy stanowiska do znieczulenia z monitorem funkcji życiowych pacjenta wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu- 2 szt.
359 Montaż agregatu prądotwórczego na terenie szpitala przy ul. Solec 93
360 Stałe sukcesywne wykonywanie usług pralniczych [pranie i maglowanie (prasowanie)] dla potrzeb Szpitala Solec Sp. z o. o.
361 Opracowanie,wdrożenie i przygotowanie do certyfikacji SZJ ISO 9001:2008
362 Dostawa aparatu EKG wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem personelu
363 Dostawa tonometru z pachymetrem bezkontaktowym wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
364 Dostawa aparatu do ciąglych technik nerkozastępczych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
365 Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii
366 Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa