Zamowienia publiczne

Aktualne ogłoszenia o przetargach :

1 ZO/12/02/2018 na Dostawy leków do Szpitala Solec sp. z o.o.
2 ZO/09/02/2018 na dostawy preparatów do dezynfekcji do Szpitala Solec Sp. z o.o.
3 PN/03SM/01/2018 - Dostawy sprzętu medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
4 PN/07SMP/01/2018 Dostawy anoskopów proktologicznych do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
5 PN/02HIS/01/2018 na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego typu HIS
6 ZO/07/01/2018 na Dostawy materiałów biurowych do Szpitala Solec Sp. z o.o.’
7 ZO/05/01/2018 na dostawę próżniowego procesora tkankowego do Szpitala Solec Sp. z o.o.
8 ZO/04/01/2018 na dostawy materiałów biurowych
9 ZO/03/01/2018 na dostawę diatermii elektrochirurgicznej do Szpitala Solec Sp. z o.o.
10 PN/01R/01/2018 Dostawy rękawiczek medycznych do Szpitala SOLEC Sp. z o. o.
11 ZO/02/01/2018 na dostawy implantów ginekologicznych i staplerów chirurgicznych do Szpitala Solec sp. z o.o.
12 ZO/24/11/2017 na Sukcesywne wykonywanie usług pralniczych (pranie, dezynfekowanie i maglowanie) wraz z transportem dla potrzeb Szpitala Solec Sp. z o. o.
13 PN/35ERP/10/2017 na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego typu ERP w ramach projektu współfinansowanego z funduszy europejskich „Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług w Szpitalu Solec Sp. z o.o.”
14 Dostawa gazów medycznych, gazów technicznych oraz gazów czystych do chromatografii wraz z podłączeniem butli, transportem, dzierżawą oraz wymaganym przeglądem zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen
15 PN/28OP/10/2017 na ,, Dostawę materiałów opatrunkowych do Szpitala Solec Sp. z o.o. ‘’
16 ZO/23/11/2017 na dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec sp. z o.o.
17 PN/34EC/10/2017 dot. dostawy, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej do Szpitala Solec Sp z o.o.
18 PN/38L/11/2017 Dostawy produktów leczniczych, preparatów dietetycznych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz wyrobów medycznych do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
19 PN/40MM/11/2017 na dostawę szaf na preparaty formalinowe do Szpitala Solec Sp. z o.o.
20 PN/37K/10/2017 Dostawa stacji roboczych i monitorów medycznych dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
21 ZO/16/08/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawa środków czystości
22 PN/32RB/10/2017 na roboty budowlane polegające na modernizacji i przystosowaniu pomieszczeń do pełnienia funkcji pomieszczeń IT oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego
23 PN/29AM/10/2017 na Dostawę pomp infuzyjnych i stacji dokujących do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
24 PN/33AM/10/2017 na Dostawę respiratorów do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
25 PN/30MM/10/2017 na Dostawę i montaż łóżek oraz szafek przyłóżkowych
26 PN/31AM/10/2017 Dostawa kardiomonitorów do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
27 ZP/40/2017 Zamówienia grupowe - Sukcesywne dostawy human albumin 20%
28 Zapytanie ofertowe ZO/17/09/2017 na świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec sp. z o.o.
29 Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za rok obrotowy 2017 i 2018 z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata
30 ZO/18/08/2017 rozbudowa i konfiguracja systemu centrali telefonicznej na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o. w ramach projektu „Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług w Szpitalu Solec Sp. z o.o“
31 ZO/15/09/2017 naprawa obrzeża dachu Szpitala oraz kominów wentylacyjnych polegający na zabezpieczeniu papą termozgrzewalną
32 ZO/21/09/2017 dostawa wanny do hydroterapii i rehabilitacji ciężarnej z możliwością przyjęcia porodu do wody typu WPC-220 BMH
33 PN/27EP/09/2017 na dostawy endoprotez do Szpitala Solec sp. z o.o.
34 Konkurs na świadczenia nocnej i światecznej opieki zdrowotnej udzielane w miejscu zamieszkania lub podytu świadczeniobiorcy na obszarze dzielnicy Śródmieście m. st Warszawy
35 ZO/20/08/2017 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów zielonych przy nieruchomości położonej przy ul. Solec 93 w Warszawie.
36 ZO/19/09/2017 na Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.
37 PN/25K/08/2017 Dostawa zestawów komputerowych i monitorów medycznych dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o. – Część II
38 PN/23AM/08/2017 Dostawa sterylizatora parowego dla Szpitala Solec sp. z o.o.
39 PN/24L/08/2017 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
40 PN/26EC/08/2017 Dostawy, przesył i dystrybucja energii cieplnej do Szpitala Solec sp. z o.o.
41 ZO/13/07/2017 Dostawy materiałów do sterylizacji dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
42 PN/18K/04/2017 Dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o. – Część I
43 PN/19PS/04/2017 Dostawa i wdrożenie platformy serwerowej oraz urządzeń aktywnych sieci LAN/WLAN dla Szpitala Solec sp. z o.o.
44 PN/22SM/07/2017 Dostawy zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
45 PN/21SM/07/2017 Dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec Sp. z o.o.
46 ZP/30/2017 Zakup i dostawa płynów infuzyjnych, human albumin 20 %, płynów do hemodializ, preparatów do żywienia dojelitowego oraz preparatów do żywienia pozajelitowego - zakupy grupowe
47 ZO/14/07/2017 na dostawy tlenu medycznego ciekłego do Szpitala Solec Sp. z o.o.
48 PN/17DzOL/05/2017 na dzierżawę aparatów do badań laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników dla Szpitala Solec sp. z o.o.
49 PN/20L/07/2017 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.”
50 ZO/12/05/2017 zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów zielonych przy nieruchomości położonej przy ul. Solec 93 w Warszawie
51 PN/15EC/06/2017 „Dostawy, przesył i dystrybucja energii cieplnej do Szpitala Solec sp. z o. o.”
52 Konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla Szpitala Solec sp. z o.o.
53 ZO/11/04/2017 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ochrony przeciwpożarowej budynku Szpitala Solec Sp. z o.o.
54 konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
55 PN/13I/04/2017 na dostawy implantów, gwoździ i pinów ortopedycznych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
56 ZO/07/03/2017 na wykonanie przeglądów budowlanych budynków Szpitala Solec Sp. z o.o.
57 ZO/06/03/2017 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię Szpitala Solec Sp. z o.o. w ramach projektu „Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług w Szpitalu Solec Sp. z o.o“
58 ZO/10/04/2017 na dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i transportem do Szpitala Solec Sp. z o.o.
59 ZO/09/04/2017 na wykonanie wycinki drzew i frezowania pni na terenie Szpitala Solec sp. z o.o.
60 PN/09O/03/2017 przetarg na dostawy jednorazowej odzieży, bielizny medycznej oraz obłożeń chirurgicznych do Szpitala Solec sp. z o.o.
61 ZO/05/03/2017 na czyszczenie i dezynfekcja chemiczna instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej w obiektach Szpitala Solec Sp. z o.o.
62 PN/16U/03/2017 – na świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz środków transportu dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
63 PN/08L/03/2017 na dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
64 PN/14RB/03/2017 - przetarg na modernizację i dostosowanie pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul. Kruczkowskiego 3 do pełnienia funkcji Pracowni Histopatologicznej Szpitala Solec Sp. z o.o.
65 PN/10PT/03/2017 na usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej w Szpitalu Solec sp. z o.o.
66 PN/12RB/03/2017 „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego do pełnienia funkcji Oddziału Intensywnej Terapii i Nadzoru Kardiologicznego.”
67 PN/07DzOL/01/2017 na dzierżawę aparatu do badań immunohistochemicznych wraz z dostawą odczynników dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
68 ZO/02/01/2017 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
69 ZO/01/01/2017 na dostawę druków medycznych do Szpitala Solec Sp. z o. o.
70 DT/01/03/2017 Aparatura medyczna – kardiomonitory i pompy infuzyjne
71 PN/03DzOL/01/2017 na dzierżawę analizatora wraz z dostawą odczynników dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
72 PN/01RB/01/2017 Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego do pełnienia funkcji Oddziału Intensywnej Terapii i Nadzoru Kardiologicznego w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o.
73 PN/02OL/01/2017 na dostawy odczynników laboratoryjnych do Szpitala Solec sp. z o.o.
74 PN/06UŻ/01/2017 ”Usługi żywienia pacjentów Szpitala Solec Sp. z o.o.”
75 PN/04D/01/2017 na dostawy preparatów do dezynfekcji dla Szpitala Solec sp. z o.o.
76 PN/05MM/01/2017 na dostawy stanowisk wentylowanych do pobierania materiału tkankowego dla Szpitala Solec sp. z o.o.
77 ZO/35/12/2016 na dostawę materiałów biurowych do Szpitala Solec Sp. z o. o.
78 ZO/34/12/2016 na stałe sukcesywne wykonywanie usług pralniczych dla potrzeb Szpitala Solec Sp. z o. o.
79 PN/33SM/11/2016 na dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec Sp. z o.o.
80 PN/34I/11/2016 na ”Dostawę implantów ginekologicznych i staplerów chirurgicznych do Szpitala Solec Sp. z o.o.”
81 PN/37R/11/2016 na ”Dostawy rękawiczek medycznych do Szpitala Solec Sp. z o.o.”
82 Sprzedaż platformy Autopulse
83 PN/35Arch/11/2016 na wyposażenie pomieszczeń archiwum Szpitala Solec sp. z o.o. w regały przesuwne, stacjonarne i szafy kartotekowe
84 ZO/27/10/2016 na dostawę tlenu medycznego ciekłego do Szpitala Solec Sp. z o.o.
85 ZO/26/10/2016 Zapytanie ofertowe na dzierżawę łączy światłowodowych
86 Ogłoszenie o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek za 2016 rok
87 ZO/25/09/2016 na usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej dla Szpitala Solec sp. z o.o.
88 PN/29DP/09/2016 Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej lokali użytkowych przy ulicy Poznańskiej 17/G
89 ZO/21/09/2016 na świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec Sp. z o.o.
90 Konkurs na badania laboratoryjne dla Szpitala Solec sp. z o.o.
91 PN/24DP/07/2016 Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej lokali użytkowych przy ulicy Poznańskiej 17/G
92 ZO/23/09/2016 na dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec sp. z o.o.
93 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE
94 ZO/20/08/2016 na świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.
95 ZO/18/07/2016 na dostawę środków czystości dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
96 PN/28RB/08/2016 na roboty remontowo- budowlane pomieszczeń archiwum Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
97 DT/02/08/2016 Ogłoszenie o Dialogu Technicznym na Kompleksową informatyzację Szpitala Solec Sp. z o.o.
98 ZO/17/07/2016 Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji dla Szpitala Solec sp. z o.o.
99 PN/27AM/07/2016 na dostawę mikroskopów diagnostycznych do pracowni histopatologicznej Szpitala Solec sp. z o.o.
100 PN/25L/07/2016 na dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala Solec sp. z o.o.
101 PN/26AM/07/2016 na dostawę aparatury medycznej do pracowni histopatologicznej Szpitala Solec sp. z o.o.
102 PN/18SM/06/2016 Dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec Sp. z o.o.
103 PN/23RB/07/2016 Modernizacja ujęcia wody oligoceńskiej ze stacją uzdatniania wody na terenie Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
104 PN/12EP/04/2016 Dostawy endoprotez dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o. i Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
105 PN/22EC/07/2016 Dostawy, przesył i dystrybucja energii cieplnej do Szpitala Solec sp. z o. o.
106 PN/14AM/05/2016 na zakup w systemie ratalnym aparatury medycznej dla pracowni histopatologicznej Szpitala Solec Sp. z o.o
107 PN/19RB/06/2016 na roboty remontowo-budowlane na obiektach Szpitala Solec sp. z o.o.
108 PN/20EC/06/2016 na dostawy, przesył i dystrybucję energii cieplnej do Szpitala Solec sp. z o.o.
109 PN/15AM/05/2016 – dostawa aparatury medycznej dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
110 PN/21DP/06/2016 na wykonanie inwentaryzacji całego budynku Szpitala Solec sp. z o.o.
111 ZO/15/06/2016 zapytanie ofertowe na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i transportem.
112 ZO/14/05/2016 – Dostawy rękawiczek medycznych do Szpitala Solec sp. z o.o.
113 PN/17MS/05/2016 - Dostawy materiałów szewnych chirurgicznych do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
114 PN/16L/05/2016 Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala Solec sp. z o.o.
115 ZO/13/03/2016 - Konserwacja oraz wykonanie przeglądów systemu sygnalizacji pożarowej (SAP) i dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w budynkach Szpitala Solec Sp. z o. o.
116 ZO/08/01/2016 - Świadczenie usługi dezynfekcji obiegu i instalacji ciepłej wody użytkowej w Szpitalu Solec Sp. z o.o.
117 PN/11SM/03/2016 na dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec sp. z o.o.
118 PN/13U/03/2016 - Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia oraz środków transportu dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
119 PN/03O/01/2016 Dostawy jednorazowej odzieży, bielizny medycznej oraz obłożeń chirurgicznych do Szpitala Solec sp. z o.o.
120 PN/10D/03/2016 - Dostawy preparatów do dezynfekcji dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
121 PN/07L/02/2016 - Dostawy płynów infuzyjnych i krwiozastępczych dla Szpitala Solec Sp. z o.o
122 PN/09I/03/2016 – Dostawy implantów, gwoździ i pinów ortopedycznych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
123 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu.
124 ZO/10/03/2016 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
125 PN/08MS/02/2016 Dostawy materiałów szewnych chirurgicznych do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
126 ZO/04/01/2016 Zakup narzędzi ortopedycznych na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.
127 ZO/09/02/2016 Dostawa i montaż bezcieniowych diodowych lamp zabiegowych na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.
128 DT/01/03/2016 Ogłoszenie o Dialogu Technicznym ws. „Dostawy oraz wdrożenia wraz z instruktażem systemu informatycznego do obsługi Zakładu Patomorfologii Szpitala Solec Sp. z o.o.”.
129 PN/01AM/01/2016 - Wyposażenie pracowni endoskopii Szpitala Solec Sp. z o. o.
130 PN/04OP/01/2016 na dostawy materiałów opatrunkowych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
131 PN/05UŻ/02/2016 - Usługi żywienia pacjentów Szpitala Solec Sp. z o.o.
132 PN/02L/01/2016 - Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
133 ZO/07/01/2016 Zakup i dostawa wirówek laboratoryjnych na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.
134 ZO/05/01/2016 - Zakup trzech sztuk respiratorów kliniczno-transportowych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
135 ZO/03/01/2016 - Czyszczenia, dezynfekcja i pomiary wydajności instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej wraz z oceną zgodności zmierzonej wydajności z obowiązującymi przepisami w obiektach Szpitala Solec Sp. z o.o.
136 ZO/01/01/2016 - Zakup głowicy UST-5299 do aparatu USG Aloka Sound Alpha-6, zakup filtra do monitora oraz upgrade systemu do najwyższej wersji w aparacie USG Aloka Sound Ralpha-6
137 ZO/02/01/2016 Stałe sukcesywne wykonywanie usług pralniczych (pranie, maglowanie i prasowanie) dla potrzeb Szpitala Solec Sp. z o.o.
138 PN/11R/08/2015 – Dostawy rękawiczek medycznych do Szpitala Solec Sp. z o.o.
139 ZO/27/12/2015 – Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Szpitala Solec sp. z o.o.
140 ZO/24/11/2015 - Przygotowanie dokumentacji do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-ISO/IEC 27001:2014-12 oraz Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
141 ZO/23/12/2015 – Stałe sukcesywne wykonywanie usług pralniczych (pranie, maglowanie i prasowanie) dla potrzeb Szpitala Solec Sp. z o. o.
142 PN/12I/08/2015 - Dostawy implantów ginekologicznych i staplerów chirurgicznych do Szpitala Solec Sp. z o.o.
143 PN/13SM/08/2015 - Dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
144 ZO/26/11/2015 – Dostawa i montaż urządzeń sanitarno-medycznych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
145 ZO/22/10/2015 - Zakup i dostawa mebli medycznych na potrzeby Szpitala Solec sp. z o.o.
146 ZO/21/10/2015 – Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania projektu z e-usługami
147 ZO/18/10/2015 – Świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec Sp. z o. o.
148 ZO/20/09/2015 - Badanie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 Szpitala Solec Sp. z o.o.
149 ZO/19/09/2015 - Na zakup i dostawę urządzeń medycznych na potrzeby Szpitala Solec sp. z o.o.
150 OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA/PARTNERÓW W RAMACH KONKURSU NR RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15 RPO WM 2014-2020
151 ZO/17/09/2015 – Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.
152 Przetarg nieograniczony PN/15L/08/2015 na dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
153 DT/04/09/2015 "Ogłoszenie o dialogu technicznym - materiały szewne"
154 PN/14RB/07/2015 Roboty budowlane polegające na modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) oraz Pracowni Diagnostyki Obrazowej część II
155 DT/03/07/2015 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Aparatura medyczna - endoskopy
156 ZO/16/06/2015 – Usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
157 PN/10EP/05/2015 Zakupy i dostawy endoprotez dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
158 PN/09PACS/05/2015 – System archiwizacji i dystrybucji obrazów diagnostycznych PACS wraz z systemem radiografii pośredniej CR dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
159 ZO/14/06/2015 – Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji dla Szpitala Solec sp. z o.o.
160 PN/07EC/05/2015 „Dostawy, przesył i dystrybucja energii cieplnej do Szpitala Solec Sp. z o.o.”
161 PN/02SM/03/2015 „Dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Solec Sp. z o.o.”
162 PN/06L/03/2015 "Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o."
163 PN/05OL/04/2015 – Dostawy odczynników laboratoryjnych dla Zakładu Patomorfologii
164 ZO/10/04/2015 – Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Patomorfologii
165 ZO/05/03/2015 – Dostawa akumulatorów i wentylatorów wraz z wymianą w czynnych urządzeniach UPS Masterys 40 kVa w Szpitalu Solec Sp. z o.o.
166 DT/02/04/2015 „Ogłoszenie o dialogu technicznym – Implanty ortopedyczne i implanty ginekologiczne”
167 ZO/09/04/2015 „Zakup i dostawa szyny do ciągłego ruchu biernego CPM”
168 PN/08U/03/2015 na świadczenie usług ubezpieczeniowych środków transportu oraz odpowiedzialności cywilnej.
169 ZO/07/03/2015 „Usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej dla Szpitala Solec Sp. z o.o.”
170 ZO/04/03/2015 „Konserwacja oraz wykonanie przeglądów systemu sygnalizacji pożarowej (SAP) i dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w budynkach Szpitala Solec Sp. z o.o.”
171 PN/01SM/01/2015 Na dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
172 ZO/08/03/2015 Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
173 ZO/06/03/2015 Zakup i dostawa diatermii elektrochirurgicznej
174 ZO/03/03/2015 Zapytanie ofertowe - Konserwacja dźwigów w budynkach Szpitala Solec Sp. z o.o.
175 PN/08DzOL/02/2015 - Dzierżawa analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dostawą odczynników dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
176 PN/04DzOL/02/2015 – Dzierżawa analizatorów hematologicznych wraz z dostawą odczynników
177 DT/01/03/2015 – System archiwizacji i opisów obrazów diagnostycznych RIS/PACS wraz z systemem radiografii pośredniej CR
178 PN/03US/01/2015 Przetarg nieograniczony na usługi sprzątania dla potrzeb Szpitala Solec Sp. z o.o.
179 ZO/02/02/2015 – Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby Przychodni Przyszpitalnej
180 ZO/01/02/2015 „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Szpitala Solec Sp. z o.o.”.
181 Przetarg na Usługi żywienia pacjentów Szpitala Solec Sp. z o.o., sygnatura postępowania PN/06UŻ/12/2014
182 "Dostawa odczynników dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o." PN/07OL/12/2014
183 Badanie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 Szpitala Solec Sp. z o.o.” ZO/01/12/2014
184 Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Solec Sp. z o.o. - PN/01OP/10/2014
185 Stałe sukcesywne wykonywanie usług pralniczych ZO/02/12/2014
186 "Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Szpitala SOLEC Sp. z o.o." PN/03L/11/2014
187 Dzierżawa analizatorów wraz z dostawą odczynników dla Szpitala Solec Sp. z o. o. PN/05DzOL/11/2014
188 „Dostawa i montaż urządzeń medycznych dla Szpitala Solec Sp. z o.o” PN/04UM/11/2014
189 Roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń Szpitala pod pracownie diagnostyki obrazowej PN/02RB/10/2014
190 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM DT/03/10/2014 na usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego CPV 50.42.00.00 - 5
191 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM DT/02/10/2014
192 świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec Sp. z o. o.
193 Dostawa i montaż urządzeń medycznych dla Szpitala Solec Sp. z o.o. - DZP/18/2014
194 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i utrzymania łącza cyfrowego 2 Mb/s ISDN PRA 30B+D, do lokalizacji Solec 99, dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o.”
195 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego
196 Zapytanie ofertowe na czyszczenie wentylacji w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o.
197 Ogłoszenie o dialogu technicznym
198 Roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn. „Remont Szpitala Solec”
199 Dostawy leków, produktów leczniczych, odczynników, wyrobów medycznych i preparatu do mycia do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
200 Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów
201 Zakup implantów wraz z dostawa dla Szpitala SOLEC Sp. o.o.
202 2014.03.20 Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.
203 Dostawa materiałów do sterylizacji w podziale na 14 zadań dla Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie
204 Zakup wraz z dostawą implantów, zespoleń w tym: wkrętów, gwoździ, podkładek, płytek, wierteł oraz ostrzy, elektrod do waporyzatora i akumulatora do napędu ortopedycznego dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
205 Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.
206 Dzierżawa zbiornika tlenu medycznego dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
207 Dostawa szkiełek, odczynników i innego drobnego asortymentu dla Zakładu Patomorfologii Szpitala Solec Sp. z o. o.
208 Zakup wraz z dostawą substytutu chrzęstno – kostnego powierzchni stawowej dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
209 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
210 Dostawa błon RTG, utrwalaczy, wywoływaczy oraz środków kontrastowych dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
211 Dostawa wzierników ginekologicznych, zestawów do płukania żołądka, woreczków laparoskopowych, trokarów, worków do pobierania próbek, pętli endoskopowych oraz opatrunku stabilizującego wkłucie centralne w podziale na zadania, dla Szpitala Solec Sp. z o.
212 Dostawa jednorazowej odzieży oraz bielizny medycznej dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
213 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne
214 Dostawa materiałów szewnych w podziale na 19 zadań dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
215 Dostawa materiałów anestezjologicznych jednorazowego użytku w podziale na 10 zadań
216 Opracowanie, administrowanie, aktualizacja i wykonanie strony internetowej
217 Dostawa materacy przeciwodleżynowych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
218 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
219 Stala sukcesywna dostawa leków w podziale na 40 zadań dla Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie
220 Konkurs na świadczenia opieki zdrowotnej w Szpitalu Solec Sp. z o. o. - ratownicy medyczni
221 Konkurs na świadczenia opieki zdrowotnej w Szpitalu Solec Sp. z o. o. - pielęgniarki i położne
222 Dostawę artykułów biurowych dla Szpitala Solec Sp. z o. o. w podziale na 4 zadania
223 Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o. o.
224 Zakup wraz z dostawą substytutu chrzęstno – kostnego powierzchni stawowej, zestawu do pozyskiwania autogennych czynników wzrostu oraz zestawu stabilizacji przeznasadowej do leczenia dyskopatii lędźwiowej dla Szpitala Solec Sp. z o. o
225 Stała sukcesywna dostawa leków w podziale na 2 zadania dla Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie
226 Ogloszenie o przetargu cywilnym
227 Konkurs ofert w zakresie ginekologii
228 Dostawa materacy przeciwodleżynowych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
229 Wykonanie rocznego przeglądu konstrukcyjno-budowlanego i sanitarnego oraz rocznego przeglądu kominiarskiego wraz z czyszczeniem przewodów kominowych w budynkach Szpitala Solec Sp. z o. o.
230 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w okresie 12 miesięcy dla Szpitala Solec Sp. z o. o. – część II
231 Konkurs dla pielęgniarek i położnych
232 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w okresie 12 miesięcy dla Szpitala Solec Sp. z o. o. – część I
233 Dostawa środków i sprzętu jednorazowego do aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej (Prismaflex) w okresie 12 miesięcy
234 Konkurs dla pielęgniarek koordynujących
235 Zakup implantów do leczenia dyskopatii lędźwiowej kręgosłupa wraz z dostawą dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
236 Konkurs w przedmiocie procedur chirurgicznych w zakresie chirurgii kręgosłupa na Oddziale Ortopedii Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie
237 Dostawa materiałów anestezjologicznych jednorazowego użytku w podziale na 27 zadań
238 Dostawa materiałów opatrunkowych w okresie 12 miesięcy dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
239 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych
240 Dostawa materacy przeciwodleżynowych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
241 Konkurs na badania diagnostyczne dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
242 Stała sukcesywna dostawa leków w podziale na 15 zadań dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
243 Dostawa materacy przeciwodleżynowych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
244 Zakup syntetycznego implantu łąkotki dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
245 Dostawa akcesoriów do USG, EKG, KTG
246 Dostawa rękawiczek medycznych w okresie 12 miesięcy
247 Konkurs na badania diagnostyczne dla Szpitala Solec Sp. z o.o.
248 Konkurs na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń opieki zdr. w rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę / położną (1) oraz pielęgniarki endoskopowe (2)
249 Konkurs w zakresie świadczeń zdrowotnych podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa
250 Świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec Sp. z o. o.
251 Konkurs na badania laboratoryjne dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
252 Konkurs na badania toksykologiczne dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
253 Konkurs na badania diagnostyczne dla Szpitala Solec Sp. z o. o.
254 Dostawa systemów monitorowania dla Oddziału Położnictwa i Ginekologii
255 Dostawa aparatu RTG przyłóżkowego(jezdnego)wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
256 Leasing finansowy stanowiska do znieczulenia z monitorem funkcji życiowych pacjenta wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu- 2 szt.
257 Montaż agregatu prądotwórczego na terenie szpitala przy ul. Solec 93
258 Stałe sukcesywne wykonywanie usług pralniczych [pranie i maglowanie (prasowanie)] dla potrzeb Szpitala Solec Sp. z o. o.
259 Opracowanie,wdrożenie i przygotowanie do certyfikacji SZJ ISO 9001:2008
260 Dostawa aparatu EKG wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem personelu
261 Dostawa tonometru z pachymetrem bezkontaktowym wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
262 Dostawa aparatu do ciąglych technik nerkozastępczych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
263 Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii
264 Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa